Crisisopvang, zelfstandig wonen en dagbesteding

Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Wij helpen hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Wij focussen hierbij op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei!

Onze diensten

Aanpak huiselijk geweld

Wij bieden hulp en opvang aan iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld of hierdoor in de problemen is geraakt. Of je nu een vrouw of man bent en wel of geen kinderen hebt. Veiligheid heeft hierbij onze eerste prioriteit; tijdens het intakegesprek beoordelen wij of ambulante hulp volstaat of dat het beter is om tijdelijk te verhuizen naar de opvang. Elke vorm van geweld binnen een relatie valt onder de noemer huiselijk geweld. Dit kan lichamelijk geweld zijn, maar ook geestelijk of seksueel geweld. Denk hierbij onder andere aan: slaan, vernederen, bedreigen, uitschelden of iemand dwingen tot seks. Onze hulpverlening gaat uit van de 'Signs of Safety'-methode waarbij wij het netwerk binnen het gezin vragen om mee te bouwen aan je/jullie veiligheid. Want veiligheid maak je samen, daar geloven wij in. Vanaf daar gaan we met elkaar op zoek naar oplossingen om een veilige omgeving te behouden. Immers, onze hulp is tijdelijk en we willen ook graag dat het geweld stopt, voor jou/jullie en zeker ook voor de kinderen.

Wonen en Zorg

Wij zijn van mening dat kwetsbare burgers recht hebben op een eigen huis, betaalbaar en met zorg op maat dichtbij. Iedere cliënt wordt door ons begeleid vanuit de overtuiging dat ieder mens de wens en mogelijkheid heeft te groeien in zelfstandigheid en participatie. Dat geldt zeker ook voor mensen die zonder goede zorg en aandacht niet zelfstandig zouden kunnen wonen. We sluiten niemand uit. Onze missie: het voorkomen en terugdringen van langdurige dak- en/of thuisloosheid.

Dagbesteding

Dagbesteding is een goede manier om verveling tegen te gaan, terwijl je tegelijkertijd iets leert. Daarnaast is dagbesteding een goede manier om andere mensen te leren kennen! Ook als je het moeilijk hebt is afleiding soms een manier om daarvan los te komen. Perspektief kan je over de drempel helpen en biedt allerlei vormen van dagbesteding.

Maatschappelijke opvang

(Tijdelijk) dakloos? Maak gebruik van onze maatschappelijke opvang mogelijkheden in Delft. Wij bieden tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. Met de juiste zorg en begeleiding helpen wij bij het oplossen van een crisis. Om gebruik te kunnen maken van onze nachtopvang, sociaal pension, dagopvang en gezinsopvang kun je je melden bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de Gemeente Delft, telefonisch bereikbaar via 14015.

Verhalen van onze helden

Actueel

De Ervaringswereld van WilFab

15/03/2019

Lees hier de nieuwste column van WilFab, klant van Perspektief en deelnemer bij Perspektief Werkt! Titel: De Kippenleren Tanga

Project De Groene Terp: Paarden activiteit

21/03/2019

Spelen, natuur en dier hebben een bewezen effect op het zelfvertrouwen van kinderen met traumatische ervaringen in de opvang.

Week van de Psychiatrie

20/03/2019

Van 25 t/m 30 maart is het de Week van de Psychiatrie. In de regio Delft wordt veel georganiseerd. Perspektief doet weer mee en organiseert een activiteit op 28 maart.

Week van de Ervaringsdeskundigheid

13/03/2019

Van 8 t/m 12 april vindt de Week van de Ervaringsdeskundigheid plaats. Er staan diverse activiteiten op de agenda.