Diensten

Alle diensten die wij leveren hebben hetzelfde doel: onze cliënten ondersteunen bij het herstel van het gewone leven. Omdat niemand hetzelfde is zoeken we naar unieke oplossingen. En als de maatschappij nog geen oplossing heeft, ontwikkelen wij die zelf, soms noodgedwongen.


Ben je het slachtoffer van huiselijk geweld? Heb je direct hulp nodig? Wil je met iemand praten? Neem dat contact op met ons Loket Huiselijk Geweld Perspektief. ​Bel met: 070 – 3925774.

Wonen en zorg

Wij zijn van mening dat kwetsbare burgers recht hebben op een eigen huis, betaalbaar en met zorg op maat dichtbij. Iedere cliënt wordt door ons begeleid vanuit de overtuiging dat ieder mens de wens en mogelijkheid heeft te groeien in zelfstandigheid en participatie. Dat geldt zeker ook voor mensen die zonder goede zorg en aandacht niet zelfstandig zouden kunnen wonen. We sluiten niemand uit. Onze missie: het voorkomen en terugdringen van langdurige dak- en/of thuisloosheid.

Perspektief levert op dit moment diverse vormen van Wmo ondersteuning en forensische zorg, zowel residentieel als ambulant.

Maatschappelijke opvang

(Tijdelijk) dakloos? Maak gebruik van onze maatschappelijke opvangmogelijkheden in Delft. Wij bieden tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. Met de juiste zorg en begeleiding helpen wij bij het oplossen van een crisis. Om gebruik te kunnen maken van onze noodopvang, sociaal pension, dagopvang en gezinsopvang kun je je melden bij Gemeente Delft, telefonisch bereikbaar via 14015.

Aanpak huiselijk geweld

Wij bieden hulp en opvang aan iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld of hierdoor in de problemen is geraakt. Of je nu een vrouw of man bent en wel of geen kinderen hebt. Veiligheid heeft hierbij onze eerste prioriteit; tijdens het intakegesprek beoordelen wij of ambulante hulp volstaat of dat het beter is om tijdelijk te verhuizen naar de opvang. Elke vorm van geweld binnen een relatie valt onder de noemer huiselijk geweld. Dit kan lichamelijk geweld zijn, maar ook geestelijk of seksueel geweld. Denk hierbij onder andere aan: slaan, vernederen, bedreigen, uitschelden of iemand dwingen tot seks. Onze hulpverlening gaat uit van de ‘Signs of Safety’-methode waarbij wij het netwerk binnen het gezin vragen om mee te bouwen aan je/jullie veiligheid. Want veiligheid maak je samen, daar geloven wij in. Vanaf daar gaan we met elkaar op zoek naar oplossingen om een veilige omgeving te behouden. Immers, onze hulp is tijdelijk en we willen ook graag dat het geweld stopt, voor jou/jullie en zeker ook voor de kinderen. Het werkgebied van Perspektief voor de aanpak huiselijk geweld richt zich op de regio’s Den Haag en omstreken en Delft.

Wat biedt Perspektief:

Missie en Visie

Missie
Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Perspektief helpt hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Perspektief focust hierbij op veiligheid, kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei.

Visie Aanpak Huiselijk Geweld
Wij werken systeemgericht samen toe naar duurzame veiligheid. Zo normaal en zelfstandig mogelijk. Dit doen wij samen met cliënt en betrokkenen uit eigen netwerk van cliënt. Wij kijken ook met een brede blik vanuit het professionele netwerk wie op welk moment het beste kan bijdragen aan de zorgbehoefte van de cliënt. Hierbij maken wij ook gebruik van de eigen expertise van Perspektief. Wij bieden preventie en zorg op maat; ambulant wanneer het kan en opvang wanneer het moet. Wij denken in haalbare oplossingen en mogelijkheden.

Bel met Loket Huiselijk Geweld Perspektief

Ben je het slachtoffer van huiselijk geweld? Heb je direct hulp nodig? Wil je met iemand praten? Neem dat contact op met Loket Huiselijk Geweld Perspektief. ​Bel met: 070 – 3925774.