Intiem terrorisme

Intiem terrorisme is een sterk controlerende vorm van partnergeweld, waarbij het geweld eenzijdig is. Macht en controle spelen hierbij een belangrijke rol. De man past ernstig en langdurig geweld toe en controleert zijn vrouw op allerlei manieren. Zo wil hij het slachtoffer in zijn macht houden.

Wat is intiem terrorisme?

Daarnaast ontzegt de man het slachtoffer ieder mogelijke contact met haar familie of sociale omgeving. Zij komt hierdoor in een volledig isolement terecht. Vaak is er in zo’n gezin sprake van het traditionele beeld van man-vrouwverhouding.

Meestal uit zich het geweld fysiek, maar er zijn ook andere vormen van mishandeling bij intiem terrorisme. Zo worden er dreigingen en intimidaties geuit. Of het slachtoffer wordt constant in de gaten gehouden, wat zij doet en waar zij naartoe gaat. Daardoor wordt het zelfvertrouwen aangetast en op die manier wordt de eigen wil van het slachtoffer volledig ondermijnd.

Hierbij wordt de vrouw regelmatig verbaal aangevallen, waarbij zij ervan wordt overtuigd dat er geen alternatieven zijn voor de huidige relatie. Zich verzetten tegen dit geweld is niet mogelijk, wanneer de toegang tot allerlei bronnen, familie en vrienden wordt ontzegd en zij volledig afhankelijk wordt gemaakt van de man.

Typen partnergeweld

Binnen het partnergeweld kennen we verschillende typen van geweld. Wil je meer weten over de verschillende typen, lees dan verder op de volgende pagina’s:

Waar vind ik hulp?

Ben je het slachtoffer van huiselijk geweld? Heb je direct hulp nodig? Wil je met iemand praten? Neem dat contact op met ons Loket Huiselijk Geweld Perspektief via telefoonnummer 070 – 3925774.

Je kunt ook bellen met Veilig Thuis (0800 2000). Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op www.veiligthuis.nl.

Ben je in gevaar? Neem dan geen risico en bel direct met 112!

Voor een luisterend oor kun je bellen naar De Luisterlijn (0900 0767). De Luisterlijn is telefonisch 24/7 bereikbaar of via de chat op www.deluisterlijn.nl.