Kindermishandeling

Geweld in een gezin heeft altijd gevolgen voor de kinderen. Een kind raakt verward en voelt zich onveilig. Op de korte en op de lange termijn heeft geweld ook een negatieve vloed op de ontwikkeling van het kind.

Effect van geweld

Bij veelvuldig en ernstig geweld krijgen kinderen een verwrongen beeld van liefde en intimiteit. Dat beeld en het geweld, dat ze ondervinden, dragen zij later vaak over op hún kinderen. Getuige zijn van geweld heeft op kinderen hetzelfde effect als zelf mishandeld worden. Je spreekt hier dus over kindermishandeling.

Laat je kinderen erbuiten

In iedere relatie komt weleens ruzie voor. Laat de ruzie niet uit de hand lopen en betrek nooit de kinderen erbij. Zij hoeven jullie ruzie niet mee te maken of te horen. Mocht de ruzie toch uit de hand lopen, bedenk dan altijd dat je eigen veiligheid en die van je kinderen het allerbelangrijkste is.

Kom je er samen niet meer uit? Bel dan voor advies of hulp met Perspektief.

Waar vind ik hulp?

Ben je het slachtoffer van huiselijk geweld? Heb je direct hulp nodig? Wil je met iemand praten? Neem dat contact op met ons Loket Huiselijk Geweld Perspektief via telefoonnummer 070 – 3925774.

Je kunt ook bellen met Veilig Thuis (0800 2000). Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op www.veiligthuis.nl.

Ben je in gevaar? Neem dan geen risico en bel direct met 112!

Voor een luisterend oor kun je bellen naar De Luisterlijn (0900 0767). De Luisterlijn is telefonisch 24/7 bereikbaar of via de chat op www.deluisterlijn.nl.