In de vrouwen- en maatschappelijke opvang ondersteunen wij ouders bij het herstel en behoud van veiligheid en het geven van goede voorbeelden. Wij helpen ouders bij de invulling van gezond ouderschap en het herstel van het contact met de verlaten ouder, indien dit veilig is. Want voor kinderen is veilig contact met beide ouders van levensbelang voor een gezonde toekomst. Ook bij huiselijk geweld. Kinderen hebben recht op beide ouders.

De Internationale Dag van de Ouders (Global Day of Parents) wordt elk jaar op 1 juni gevierd. De dag werd in 2012 door de Algemene Vergadering van de VN uitgeroepen met resolutie A/RES/66/292 en eert ouders in de hele wereld. Deze dag biedt de mogelijkheid om alle ouders in alle delen van de wereld te waarderen voor hun onbaatzuchtige inzet voor kinderen en hun levenslange opoffering om deze relatie te koesteren.

 

 #veiligheidmaakjesamen #kinderenhebbenrechtopbeideouders #1juni

Dat zijn ook de kinderen die bij ons verblijven in de opvang.

Voor kinderen zijn ruzies en spanningen in huis zeer ingrijpend. Het kan grote gevolgen hebben – ook voor hele jonge kinderen, en zelfs voor baby’s. Kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie lopen grote kans later zelf slachtoffer of pleger van huiselijk geweld te worden. Het is belangrijk dat niet alleen de ouders maar ook de kinderen geholpen worden. Daarom bieden we gerichte hulp aan kinderen. We kijken wat er nodig is en wie daarbij betrokken moeten worden. Zo krijgt ieder kind een eigen aanpak die bij zijn of haar situatie past en kan hij/zij weer veilig slapen. Nu en in de toekomst!

#hetvergetenkind #opvang #veiligheidmaakjesamen #kwetsbarekinderen #geweldhoortnergensthui s#iederedageennieuwekans #Arosa

Klik op de afbeelding voor een groter beeld

 

Op 1 februari 2019 hadden beide organisaties al een eerste stap gezet met een bestuurlijke fusie. In de afgelopen periode is onderzocht op welke manier beide organisaties elkaar kunnen versterken op het gebied van de aanpak huiselijk geweld, innovatie en de kwaliteit van de zorg.

De logische vervolgstap was het samengaan van beide organisaties waarop het besluit is genomen om de bestuurlijke fusie om te zetten in een juridische fusie.

Met ingang van 1 januari 2022 zijn beide stichtingen tot één stichting gefuseerd. Hierbij gaat de stichting Arosa over in de stichting Perspektief en blijft Arosa als sterk ‘merk’ bestaan. De zorg/hulpverlening van de gefuseerde stichting wordt ongewijzigd gecontinueerd. Ook blijft het centrale kantoor en bezoekadres van Arosa aan de Aelbrechtskade 195 te Rotterdam en het centrale kantoor van Perspektief aan de Kalfjeslaan 2 – 4e etage te Delft.

Deze fusie biedt voor zowel Arosa als Perspektief meerwaarde, bijvoorbeeld door het uitwisselen van expertise tussen de zorgprofessionals op het gebied van GGZ en huiselijk geweld, mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak op het gebied van grootstedelijke problematiek en een regionaal overstijgende aanpak met betrekking tot geweld in relaties.

Arosa en Perspektief werken samen systeemgericht aan duurzame veiligheid want ieder mens heeft recht op een leven zonder huiselijk geweld en veiligheid maak je samen.

Klik op de afbeelding voor een groter beeld.

Waarom een 2e workshop?
Vanwege de grote belangstelling voor de workshop in oktober is besloten een 2e te organiseren in november om zo iedereen die dat wil de gelegenheid te geven erbij te zijn.

Inhoud workshop:
We praten vaak over “plegers” maar zelden mét “plegers” van huiselijk geweld. Hoe komt iemand tot zijn daden en hoe kan het dat juist een slachtoffer van geweld uiteindelijk zelf geweld gaat gebruiken?

Belangrijker dan kennis, vaardigheden en technieken is de grondhouding waarmee een hulpverlener zijn/haar cliënten bejegend. De grondhouding van de meerzijdige partijdigheid draagt bij aan de groei van onderling begrip en (beginnend) herstel van vertrouwen.

In de workshop geven ervaringsdeskundigen, ex-plegers/slachtoffers van huiselijk geweld, Jurgen Damen en Alewijn Verboon, meer inzicht door het open delen van het plegerperspectief. Vanuit bewustwording en inzicht is het voor de professional mogelijk een grondhouding aan te nemen die meer gericht is op een neutrale bejegening en het maken van connectie. Vanuit wantrouwen naar vertrouwen voor verdere hulp en ondersteuning.

De interactieve workshop komt tot leven door middel van woord, beeld en poëzie en spreekt niet alleen tot het hoofd maar ook tot het hart.

Wanneer                    Donderdag 25 november 2021
Tijdstip                       15.00-17.00 uur
Waar                           Het Klooster, Afrikaanderplein 7 in Rotterdam

Werk je als professional met cliënten in situaties van huiselijk geweld en wil je meer weten over het in contact zijn met ”plegers”? Meld je dan aan via mailadres Ervaringinhuis@veiligthuisrr.nl

De bijeenkomst vindt plaats met inachtneming van de coronamaatregelen van de overheid. Dit betekent dat alleen toegang kan worden verschaft aan mensen die een geldig coronavaccinatie-, test- of herstelbewijs kunnen laten zien.

Klik op de afbeelding voor een groter beeld.

Voor kinderen is het zo ontzettend fijn als wij hen tijdens de zomervakantie leuke activiteiten kunnen bieden zodat zij onbezorgd plezier kunnen maken. Hiervoor deden wij een verzoek aan Stichting Kinderpostzegels. Zij stellen elk jaar een bedrag beschikbaar voor kinderen in de opvang voor Veerkracht vakantie-activiteiten. Veerkracht is een speciale methodiek voor kinderen in de opvang.
Natuurlijk zijn de plannen voor leuke activiteiten al uitgewerkt voor de opvang-locaties van Perspektief en ‘ready-to-go’. We houden bij wat het hen aan ‘veerkracht’ oplevert.
Wij gaan ervoor zorgen dat onze kinderen in de opvang een onvergetelijke tijd krijgen!

Stichting Kinderpostzegels bedankt namens de kinderen in onze opvang!

#kinderpostzegels #dankjewel #veiligheidmaakjesamen #iederedageennieuwekans #geweldhoortnergensthuis #onbezorgdkindzijn

Klik op de afbeelding voor een groter beeld.

Klik op de afbeelding voor een groter beeld.

Klik op de afbeelding voor een groter beeld.