Barbara Berkelaar-Banning nieuwe bestuurder Arosa

Ook zullen de beide Raden van Toezicht samengaan en als één Raad van Toezicht voor beide stichtingen.