Project binnen Perspektief – Huisje Boompje Beestje

Fonds Kinderpostzegels maakt kindvriendelijke opvang mogelijk voor de Terp!

Met ons project 'Huisje Boompje Beestje' gaan we een groot aantal instellingen voor daklozen- en vrouwenopvang omvormen tot meer kindvriendelijke locaties. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Elk jaar komen 8.000 kinderen in Nederland buiten hun schuld in de vrouwenopvang en de daklozenopvang terecht. Kinderpostzegels ondersteunt deze kinderen graag. Ze zijn vaak slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld en komen terecht in een omgeving die meestal niet ingericht is voor kinderen. Weg van hun school, vriendjes, huisdier en vertrouwde omgeving.
#HuisjeBoompjeBeestje #GroeneTerp #Kinderpostzegels #FondsKinderpostzegels #VeiligWonen #VeiligeToekomst #KindvriendelijkeOpvang #DeTerp

Meer informatie over dit project op de volgende pagina's:
* Samenwerken met Perspektief
* Project De Groene Terp: Paarden activiteit
* Project De Groene Terp
* Project Groene Terp: alles wat je aandacht geeft groeit!
* Nieuw project De Groene Terp vergroot zelfvertrouwen kinderen