Week van de Ervaringsdeskundigheid

Op donderdag 11 april is er een landelijk evenement in Hengelo ter gelegenheid van de 4e Dag van de Ervaringsdeskundige, zie www.dvded.nl. Je kunt aan deze dag deelnemen tegen betaling van 1 euro.

Regio Haaglanden wijdt van 8 t/m 12 april zelfs een hele week aan het thema, met diverse interessante workshops en inloopmomenten voor iedereen. Zie www.ervaringsdeskundigen.nl voor het gevarieerde programma tijdens de Week van Ervaringsdeskundigheid Haaglanden.

Op vrijdag 12 april 2019 organiseert de Herstelacademie Delft een open dag van 11:00 - 16:00 uur. Rond 12:00 - 12:30 uur wordt er een kosteloze lunch aangeboden in combinatie met ervaringsverhalen. Verder is er een doorlopende presentatie over de Herstelacademie, wat er gebeurt en waar de Herstelacademie voor staat. Deze dag is toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Aanmelden is niet nodig. De Herstelacademie verwacht een grote toeloop; voor wat betreft het lunchmoment geldt echt dat op ook echt op is. Locatie: Het Buitenhuis Delft, Buitenhofdreef 274".

Ervaringsdeskundigheid is een hot topic binnen Zorg en Welzijn. Ook bij Perspektief staat de inzet van ervaringskennis op de agenda. Bekijk onze pagina "Inzet van ervaringskennis" voor meer informatie.