Week van de Ervaringsdeskundigheid

Op donderdag 11 april is er een landelijk evenement in Hengelo ter gelegenheid van de 4e Dag van de Ervaringsdeskundige, zie www.dvded.nl. Je kunt aan deze dag deelnemen tegen betaling van 1 euro.

Regio Haaglanden wijdt van 8 t/m 12 april zelfs een hele week aan het thema, met diverse interessante workshops en inloopmomenten voor iedereen. Zie www.ervaringsdeskundigen.nl voor het gevarieerde programma tijdens de Week van Ervaringsdeskundigheid Haaglanden.

Ervaringsdeskundigheid is een hot topic binnen Zorg en Welzijn. Ook bij Perspektief staat de inzet van ervaringskennis op de agenda. Bekijk onze pagina "Inzet van ervaringskennis" voor meer informatie.