Week van de Psychiatrie

De Week van de Psychiatrie 2019 loopt van 25 tot en met 30 maart. Gedurende deze week is er landelijk extra aandacht voor de psychiatrie en het psychisch leed in onze samenleving. Acceptatie en informatie is nodig om het stigma te verkleinen. Daarom doen veel organisaties en belangengroepen mee door uitnodigende, open of prikkelende activiteiten te organiseren. Het algemene thema van dit jaar is: "Zichtbaar?". Zie ook: http://www.weekvandepsychiatrie.nl/

In het kader van de Week van de Psychiatrie organiseert Perspektief op 28 maart twee introductiebijeenkomsten over de Presentiebenadering. Deze kijk op zorg- en hulpverlening werd in 2001 door Prof. dr. Andries Baart op de kaart gezet en heeft sindsdien vele harten en ogen geopend. De bijeenkomsten worden gehouden aan de Vulcanusweg 277 in Delft en zijn gratis toegankelijk voor geïnteresseerden.

De eerste bijeenkomst begint om 13:00 uur en vindt plaats in het 'Aquarium' op de begane grond. De tweede bijeenkomst begint om 15:00 uur en wordt gehouden in het leslokaal op de eerste etage. Bekijk de uitnodiging en je kunt je aanmelden voor een van de bijeenkomsten via: secretariaat@perspektief.nl

Naast bovengenoemde bijeenkomsten staan er in Delft en omgeving veel andere activiteiten op de agenda. Variërend van serieuze of verdiepende symposia tot lichter entertainment en voorstellingen met een lach en een traan. Perspektief is één van de partners van de Week van de Psychiatrie. Kartrekkers van deze regio zijn Jan Mostert (Ervaringswerker, Herstelacademie Delft) en Nienke Hoekstra (Zelfstandig werkend ervaringsdeskundig professional). Zij communiceren over de thema-activiteiten waaraan je kunt deelnemen via Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100015698047163) en Twitter (@WeekvdPsych)

Een greep uit het programma (klik op een afbeelding voor een groter beeld):