Herstelgroepen

Stichting Perspektief organiseert herstelgroepen voor alle cliënten die willen werken aan hun herstel. De herstelgroepen zijn samengesteld naar thema: huiselijk geweld en kindermishandeling, tienermoeders, mannenopvang, etc. Ervaringsdeskundigen begeleiden de bijeenkomsten en bieden handvatten voor erkenning, acceptatie en herstel. Het doel is dat je nieuwe stappen leert zetten. Uit ervaring is gebleken dat de meeste deelnemers ‘empowered’ raken en sterker in het leven komen te staan. De herstelgroep bestaat uit tien tweewekelijkse bijeenkomsten van een dagdeel, m.u.v. de schoolvakanties en vinden vooralsnog plaats op de eigen locatie. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de deelnemer. Een herstelgroep start bij 6 deelnemers. Lotgenotencontact is voor velen een eerste stap om los te komen van traumatische ervaringen. Het uitwisselen van ervaringskennis, het bieden van emotionele steun en het benutten van de eigen kracht biedt (h)erkenning, grip op het eigen leven en een beter zelfgevoel. Ook blijkt dat lotgenoten enorme kracht putten uit het volgen van de herstelgroep. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer: - overlevingsstrategieën - omgaan met de gevolgen van het verleden - eenzaamheid - hervinden van balans - vertrouwen en zelfvertrouwen. Tijdens de herstelgroep staan vooral de eigen ervaringen centraal. Je leert om jouw ervaringen onder woorden te brengen, hoe je zélf vooruit kunt komen en hoe anderen je daarbij kunnen helpen. In een veilige sfeer luister je ook naar anderen en deelt je jouw verhaal.

Vertrouwelijkheid

Onze hulpverleners zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Hierdoor zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Bij ons of op een adres bij jou in de buurt: niemand komt erachter wat je met ons besproken hebt.