Oudermishandeling

Oudermishandeling is geweld in het gezin, die niet incidenteel is en gericht is op (een van) de ouders/verzorgers. De mishandeling wordt gepleegd door een jeugdige van 12 tot 23 jaar. Het gaat om herhaaldelijk en ernstig geweld, wat niet alleen te verklaren is vanuit de puberteit.

Geweld tegen ouders/verzorgers

Het geweld kan bestaan uit psychische, fysieke en seksuele mishandeling. Maar ook financiële uitbuiting is een vorm die helaas voorkomt. Het geweld tussen (ex-)partners, tussen broers en zussen en de ouderenmishandeling valt buiten deze definitie. Helaas kunnen deze vormen wel naast het geweld tegen de ouders/verzorgers voorkomen.

Huiselijk geweld tegen ouders door kinderen en jongeren

Oudermishandeling is meestal een gezinsproblematiek, waarbij negatieve communicatie- en gedragspatronen leiden tot verstoorde relaties en gezag van de ouders. Vaak begint de pleger met verbaal geweld, tussen het twaalfde en veertiende jaar.

Hoe vaak komt oudermishandeling voor?

Op jaarbasis komen er landelijk 2.000 meldingen van oudermishandeling binnen. In 2011 werd naar schatting 11 % van de tijdelijke huisverboden opgelegd aan jongeren van 18 tot 23 jaar. In dit percentage wordt ook het partnergeweld meegeteld.

Vermoedens van oudermishandeling en dan?

Onderneem direct actie, wanneer jij het vermoeden hebt dat oudermishandeling in jouw omgeving plaatsvindt. Je kunt altijd eerst proberen om het slachtoffer aan te spreken. Doe dit vooral kalm en vel geen oordeel in jullie gesprek. Loop je hierbij tegen een dichte deur aan, dan kun je wellicht de pleger benaderen. Ook in dit gesprek is het belangrijk niet te oordelen en altijd positief te blijven. Benadruk bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die hij/zij kwijt is aan school en welke druk dat geeft.

Wanneer het aanspreken niks verandert of je durft het niet, neem dan contact met ons op en informeer ons over jouw vermoedens van de oudermishandeling.

Waar vind ik hulp?

Ben je het slachtoffer van huiselijk geweld? Heb je direct hulp nodig? Wil je met iemand praten? Neem dat contact op met ons Loket Huiselijk Geweld Perspektief via telefoonnummer 070 – 3925774.

Je kunt ook bellen met Veilig Thuis (0800 2000). Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op www.veiligthuis.nl.

Ben je in gevaar? Neem dan geen risico en bel direct met 112!

Voor een luisterend oor kun je bellen naar De Luisterlijn (0900 0767). De Luisterlijn is telefonisch 24/7 bereikbaar of via de chat op www.deluisterlijn.nl.