Over Perspektief

Wij zeggen nooit: dit is zoals het moet! Wij denken niet in hokjes, problemen en doelgroepen. Nee, wij zijn onderweg en kijken op ieder moment wat er nodig is. Wij laten de wereld los zoals we deze bedacht hebben. We kijken niet alleen naar wie je bent, maar vooral wie je wilt zijn. Wij denken in mogelijkheden en kansen. Wij zijn Perspektief!

Totaalbeeld

Perspektief betekent voor ons verbinden én ondernemen. Als professionele én lerende organisatie zijn we continu in beweging. En iedereen draagt zijn steentje bij. Door open en eerlijk te zijn, elkaar aan te spreken, ons oordeel uit te stellen, ervaringen te delen en verhalen te vertellen. Perspektief is koersvast. Onze beslissingen staan altijd in het teken van ons hogere doel: het verbeteren van het leven van kwetsbare mensen in ons werkgebied.

Perspektief focust zich niet op problemen of zorgverlening, maar op potentieel, persoonlijke groei, begeleiding en ondersteuning. Wij geloven dat wij met wonen, werken en een netwerk een wereld creëren waarin mensen tot bloei komen. We weten dat we daarin niet alleen maar successen behalen. We doen er wel alles aan om een wezenlijk verschil te maken. In het leven van klanten en voor onszelf.

De Organisatie

“Stichting Perspektief heeft drie basisopvattingen over zorg, samenwerking en hulpverlening. Dit zijn: werk is de beste zorg, iedere dag een nieuwe kans en veiligheid maak je samen. Aan de hand van deze uitgangspunten richten wij ons werk in en toetsen wij wat we doen. Op onze eigen manier focussen wij liever op kansen, mogelijkheden en groei dan op problemen en beperkingen. We weten dat de mensen zelf de belangrijkste stappen moeten nemen en voor zover mogelijk dragen wij daar graag aan bij. Wij geloven in present werken en dromen van een maatschappij waarin mensen zo zelfstandig mogelijk wonen, met plezier werken, betekenisvolle relaties hebben en echt tot bloei kunnen komen”.

Bestuur
Medezeggenschap/Cliëntenraad
Heb je een klacht?
Overige informatie
Raad van Toezicht
Werkgebied

Klant

We staan klaar voor iedereen die ons nodig heeft. Mensen met psychiatrische problemen. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor medewerkers, ketenpartners en buurtgenoten. Perspektief is er voor iedereen!

Medewerkers

Onze medewerkers staan klaar staan voor de klant. Medewerkers krijgen daarin de ruimte om hun werk naar eigen inzicht in te vullen. Wij werken vanuit een visie met helder gestelde resultaten. En samen met de klant kijken we vanuit zelfstandigheid en verantwoordelijkheden naar wat nodig is; nu én in de toekomst.

Wie passen in dit plaatje? Professionals met passie, lef en ondernemerschap. Mensen die denken in kansen, verantwoordelijkheid voelen én nemen, zich focussen op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de klant. Die dynamiek en verbinding met de omgeving realiseren. En daarbij hun eigen ontwikkelingspad creëren en invullen. Interesse om bij ons te komen werken?

Veiligheid

Waar mensen met elkaar verbonden zijn ontstaat veiligheid, zorg voor elkaar en voor de eigen omgeving. Perspektief versterkt dit door veiligheid voor de klant en omgeving voorop te zetten. Medewerkers en klanten zijn betrokken om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. Bijvoorbeeld bij de verbetering van de veiligheid.

Wonen

Wij geloven dat mensen het best tot hun recht komen in hun eigen omgeving en in een zelfstandige woning die zo gewoon mogelijk is ingericht. Met alle voorzieningen die horen bij een eigen huishouden. Zoals bijvoorbeeld keuken, douche, toilet, woon- en slaapkamer en internet.

Zijn er geen beschikbare en betaalbare woningen in een wijk, dan zoekt Perspektief een locatie om meerdere mensen centraal te huisvesten.