Bestuur

Perspektief kent een Raad van Bestuur in de persoon van Miriam Heringa. De eigen kracht en het verander,- (of herstel) vermogen van de cliënt én de zorgprofessional vormt het vertrekpunt voor de besturingsfilosofie van Perspektief. De zorgprofessional moet zoveel mogelijk ruimte krijgen om te kunnen werken aan het herstel van het gewone leven van de cliënt: veiligheid, huishoudboekje op orde, een eigen huis, betaald of vrijwillig werk, een betekenisvol netwerk. Verantwoordelijkheden liggen daarom laag in de organisatie, in resultaatverantwoordelijke teams. Dat vraagt om passie, lef en maatschappelijk ondernemerschap. De zorgfilosofie van Perspektief kan als volgt samengevat worden: goede nabije afgestemde zorg die met liefde gegeven wordt (presentiebenadering).

De besturing is in lijn met zorgbrede Governancecode per 2017.