Heb je een klacht?

Een cliënt van Perspektief heeft altijd het recht een klacht in te dienen. Een eerste stap is altijd de klacht te bespreken met de persoonlijk begeleider en/of de teammanager van de locatie of afdeling die aan de cliënt zorg verleent. Vaak is een klacht gebaseerd op een miscommunicatie en kan deze miscommunicatie eenvoudig en snel opgelost worden en is een klacht indienen helemaal niet nodig. De oplossing kan dan ook snel ingevoerd worden en hier is iedereen, zowel de cliënt als Perspektief, mee gebaat. De klacht wordt ingediend bij het klachtenbureau van Perspektief. Het klachtenbureau bestaat uit het secretariaat, die de meldingen ontvangt en doorzet naar de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is een medewerker van het servicebureau van Perspektief. Deze medewerker heeft geen professionele werkrelatie met cliënten of een specifieke locatie en is daarmee onafhankelijk. De cliënt die een klacht wil indienen kan zich laten bijstaan door een mediator. Dit is de onafhankelijke medewerker cliëntondersteuning. De cliënt kan via klacht@perspektief.nl aangeven of hij/zij gebruik wil maken van deze ondersteuning. De ondersteuner zal daarna contact opnemen met de klager.

De klacht kan op de volgende manieren worden ingediend:
Per post naar adres Perspektief, Kalfjeslaan 2, 2623 AA, Delft, ter attentie van het klachtenbureau, digitaal via de website of via e-mail (klacht@perspektief.nl).
Telefonisch kun je het secretariaat bereiken via 015-284 1000.

De klager wordt verzocht in de klacht goed te omschrijven wat de klacht is, met welke oplossing de klacht naar tevredenheid verholpen is en er worden contactgegevens gevraagd zoals naam, emailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Bekijk hier de klachtenbrochure.
Bekijk hier het klachtenreglement.
Bekijk hier het reglement externe klachtencommissie.