Medezeggenschap

Perspektief hecht veel waarde aan medezeggenschap. Er is een actieve Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. Medezeggenschap dichtbij klanten en medewerkers is een continu onderdeel van ons werk.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Perspektief bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten die met elkaar een afspiegeling vormen van de cliënten die zorg of begeleiding vanuit Perspektief krijgen.

De Cliëntenraad bestaat uit een groep actief betrokken cliënten die zich laat bijstaan door een professionele ondersteuner. De Cliëntenraad heeft in haar missie beschreven zich in te zetten voor alle cliëntgroepen en wil bereiken dat de onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn, worden besproken. De visie van de Cliëntenraad is om zoveel als mogelijk in goede samenwerking met Bestuur en Management de tevredenheid van cliënten te bewerkstelligen door met elkaar in gesprek te gaan. De Raad is aangesloten bij het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC) en kan gebruik maken van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) wanneer er geschillen zijn De Cliëntenraad behandelt geen individuele persoonlijke klachten van cliënten. Heb je een klacht? Bespreek je klacht met de betrokken medewerker(s). Blijf je ontevreden, dan kun je een schriftelijke klacht indienen. Ga hiervoor naar de pagina 'Heb je een klacht?'