Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur, treedt op als werkgever en staat het Bestuur met advies ter zijde.
Het toezicht is in lijn met de zorgbrede Governancecode per 2017.

Met ingang van 1 september 2019 worden de stichtingen Perspektief en Arosa bestuurd door mevrouw Miriam Heringa. Ook zullen de beiden Raden van Toezicht samengaan als één Raad van Toezicht voor beide stichtingen.

De samenstellen van de Raad is per 1 januari 2020 als volgt:
De heer G.B.F. van Weelden, voorzitter De heer drs. J.G.J. de Jong, vicevoorzitter Mevrouw M.L. Henderson, MSc lid Mevrouw Th. E. Smits-Hoekstra, lid De heer drs. R.A. van Zoolingen, MSc lid

De Raad van Toezicht heeft haar toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader geformuleerd: “Kleurrijk, gevoelig en scherp”. Heb je interesse in deze toezichtvisie stuur dan een mail naar info@perspektief.nl.