Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur, treedt op als werkgever van het Bestuur en staat het Bestuur met advies ter zijde. Het toezicht is in lijn met de Governancecode Zorg.

Met ingang van 1 september 2019 worden de stichtingen Perspektief en Arosa bestuurd door mevrouw Miriam Heringa. Sinds 1 februari 2019 zijn beide Raden van Toezicht samengegaan als één Raad van Toezicht voor beide stichtingen.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 29 oktober 2020 als volgt:

De heer C.M.L. Blaas, voorzitter
De heer J.G.J. de Jong, vicevoorzitter
Mevrouw M.L. Henderson
Mevrouw Th. E. Smits-Hoekstra
De heer R.A. van Zoolingen

De Raad van Toezicht heeft haar toezichtvisie en algemeen profiel geformuleerd. Heb je hier interesse in, stuur dan een e-mail naar info@perspektief.nl.