Werken bij Perspektief

Wie zijn wij?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspektief.

Cliënten worden toegeleid naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

We bouwen met onze zorgteams, ketenpartners en vrijwilligers in de wijk of buurt aan communities rondom kwetsbare mensen.

Waarom werken bij Perspektief?

Bij Perspektief denken we niet alleen in functies en competenties, maar ook in taken en rollen. Medewerkers krijgen ruimte voor de invulling van hun werk naar eigen professioneel inzicht. Samen met de cliënt en zijn netwerk zoek je naar de beste oplossingen om de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven te bevorderen. Het sturen op maatschappelijk resultaat vraagt presente zorg en nieuw vakmanschap en leiderschap waarbij presentie is verenigd met resultaatverantwoordelijkheid.

Wij zijn een lerende organisatie die volgens ons Programma 23 de nieuwe medewerkers opleiden binnen Perspektief. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokkenen een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Wat krijg je bij Perspektief?

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. Dat betekent een marktconform salaris, ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Onregelmatige diensten kunnen onderdeel zijn van je functie (voor medewerkers woonzorg en huismeesters), worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform cao GGZ onregelmatigheidstoeslag over.

Het werken met mobiele (smart) devices behoort tot de mogelijkheden binnen Perspektief, maar is afhankelijk van je functie.

Hoe solliciteren?

Wil je solliciteren? Wij zijn altijd op zoek naar Perspektief DNA!

Mail je motivatiebrief en je CV naar vacatures@perspektief.nl

We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een CV, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O op telefoonnummer 015-2841000.

Ben je op zoek naar een leuke stageplek?

Stagiaires (MBO en HBO)

Sector : Maatschappelijke Opvang, Aanpak Huiselijk Geweld, GGZ
Standplaats : Den Haag, Delft, Rotterdam, Westland, Landsingerland
Uren per week : 24 – 32 uur
Welke opleidingen : MMZ niveau 3 of 4, Bachelor Social Work

Wat is jouw rol als stagiair(e)?
Als stagiair(e) werk je mee binnen 1 van onze teams en draag je bij aan het leefklimaat en de begeleiding van kwetsbare groepen. Je wordt altijd begeleid door een gediplomeerd professional en wij zijn natuurlijk een Erkend Leerbedrijf!

Wij zijn een dynamische organisatie met volop leer- en groeimogelijkheden. Als jij enthousiast bent over ons en wij zijn enthousiast over jou, dan maak je kans om na je stage een baan bij ons te krijgen. Je stroomt dan direct door naar ons Route 23 deskundigheidsprogramma.

Wat we van je vragen:
• Dat je een MBO of HBO opleiding volgt die relevant is voor ons werk in de zorg;
• Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap
• Van nature een persoon die in staat is tot verbinden en contact maken, motiveren en stimuleren.

Wat wij je bieden
Je krijgt professionele begeleiding en natuurlijk een stagevergoeding. Je werkt in een leuk team met volop leermogelijkheden.

Vrijwilligers

De vrijwilliger ondersteunt de cliënt op het gebied van welzijn en welbevinden.

Het ondersteunen van onze cliënten is niet vrijblijvend, maar vraagt competente inzet. Perspektief zoekt dan ook vrijwilligers die klantgericht, resultaatgericht, samenwerkingsgericht en ontwikkelingsgericht zijn.

Wij zoeken vrijwilligers die:

ondersteuning bieden op de locatie door middel van hun vakkennis

of

die zich inzetten als maatje van een cliënt

Uitgaande van de missie, visie en strategie wil Perspektief bij voorkeur vrijwilligers vanuit de wijk, waar cliënten worden ondersteund bij allerlei activiteiten binnen- en buitenshuis. Hiermee speelt Perspektief in op de participatiemaatschappij en een leefbare wijk en buurt

Wil je ook vrijwilliger worden? Laat ons weten wat je zou kunnen betekenen voor ons, of wat je leuk zou vinden om te doen, klik hier.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Voor ons centrale Expertiseteam zijn wij per direct op zoek naar:

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

1 FTE

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning.

Bij Perspektief zijn wij continu bezig de kwaliteit van onze dienstverlening – en daarmee de kwaliteit van leven van onze cliënten – te verbeteren. Om onze begeleiding beter af te kunnen stemmen op de veranderende behoefte van onze doelgroep, willen wij onze teams aanvullen met specialistische zorgkennis.

Kun jij bijdragen aan de expertise en kwaliteit van zorg van Perspektief? Ben je in staat te interveniëren binnen onze woon- en zorgteams? En kun jij medewerkers coachen en begeleiden? Weet je tegelijkertijd te verbinden met de doelgroep?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waarom werken bij Perspektief?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Cliënten worden toe geleidt naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

Als onderdeel van een centraal Expertiseteam van Perspektief ben je deel van een multidisciplinair team dat de opdracht heeft om een aantal belangrijke begeleidingslijnen te versterken en kwaliteit en professionaliteit te borgen.

Met andere collega’s van het Expertiseteam werk je aan kwaliteit van zorg, deskundigheid en goede dossiervoering.

Perspektief is een organisatie in ontwikkeling naar een passende, duurzame manier van werken en organiseren. Afgelopen jaren hebben wij de Presentie benadering ingevoerd en hebben wij stappen gemaakt naar een twee-laags organisatiemodel en resultaatverantwoordelijke teams. Daarbij kijken wij welke competenties, taken en rollen er nodig zijn. Zo’n proces vraagt om flexibiliteit, creativiteit, ondernemerschap en inzet van alle medewerkers! Voor jou betekent dit dat je met ons meedenkt over hoe jouw rol en expertise passend binnen de organisatie kunnen worden ingezet.

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt!

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. De functie wordt ingeschaald in FWG 50/55 conform FWG waarbij de opleidingsachtergrond en ervaring wordt afgezet tegen de inschaling in het functieboek van FWG.

Dat betekent een marktconform salaris, ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Onregelmatige werktijden kunnen onderdeel zijn van je functie en daar ontvang je conform cao GGZ onregelmatigheidstoeslag over.

Wat we van je vragen:

 • Kennis van Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde op post-HBO is vereist, aangevuld met kennis van alle doelgroepen in de wijk, de sociale kaart en relevante wet- en regelgeving;
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef, ondernemerschap, verbinding, vertrouwen en vakmanschap;
 • Grote mate van zelfstandigheid;
 • Zich kunnen handhaven in situaties van crisissen en situaties kunnen begeleiden zowel richting cliënten als richting medewerkers;
 • Ervaring in het werken vanuit een justitieel kader is een pré;
 • Kennis van en ervaring met verslavings-, psychiatrische-, psychosociale-, somatische- en financiële problematiek.

Beschrijving van de taakstelling

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige vervul je een brugfunctie tussen begeleiding en behandeling samen met de Persoonlijk begeleiders van de teams.

 • Je beoordeelt samen met collega’s inhoudelijk de kwaliteit van zorg en in voorkomende gevallen is dit een beoordeling van het behandel en/of verpleegkundig component van clientdossier.
 • Je evalueert op inhoud de inzet van begeleiding en zoekt met de teams de samenwerking op met de ketenpartners zoals GGZ, Verslavingszorg en/of huisarts en versterkt die waar nodig of je springt zelf in.
 • Je bevordert de kwaliteit van zorg en geeft input op inhoud naar de Persoonlijk Begeleiders en Woonbegeleiders door middel van advies, voorlichting en instructie. Je stemt zorg af en coördineert en fungeert als aanspreekpunt.
 • Je verzorgt op afroep begeleiding voor cliënten die intensieve begeleiding/zorg nodig hebben en biedt waar nodig voorlichting en/of psycho-educatie voor cliënten en/of cliëntsystemen.

Verder stel je werkinstructies, procedures en protocollen op ter bevordering van de kwaliteit van zorg.

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan direct! Mail je motivatiebrief en je CV naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Expertise Team. We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een CV, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Christiaan Brouwer de afdeling P&O via 06-20126289.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Woonbegeleider (MBO, 32- uur p/w) voor de locatie Elias Stein

Perspektief is per direct op zoek naar:

Woonbegeleider (32 uur p/w)

Met aantoonbare kennis van/ervaring met de

doelgroep forensische zorg

Passie, lef en ondernemerschap staan hoog in ons vaandel. Wij denken in kansen en geloven in leren door doen en successen te vieren. Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Heb jij een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen en heb je een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben? Heb je een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Elias Stein

In 2018 is Perspektief gestart met een geheel nieuwe woonvoorziening in Den Haag waarin we cliënten met een forensische zorgindicatie begeleiden. We hebben hier 18 zelfstandige woonunits en kunnen hiermee zorg aan 18 cliënten leveren. De locatie is vlakbij het terrein van Parnassia waardoor behandeling en dagbesteding op loopafstand beschikbaar is. De cliënten hebben een justitiële achtergrond, soms gecombineerd met psychiatrie, cognitieve beperkingen of verslavingsproblematiek.

Wat ga je doen?

Als Woonbegeleider bied je zorg en ondersteuning aan bewoners en cliënten van de locatie. Je geeft uitvoering aan het begeleidingsplan in samenwerking met collega’s, ketenpartners, de cliënt zelf en zijn of haar netwerk. Je draagt zorg voor rapportage in het cliëntdossier.

Waarom werken bij Perspektief?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Cliënten worden toegeleid naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

Nieuwe medewerkers worden opgeleid middels ons on-boarding programma Route 23. Het doel van hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokken een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. Woonbegeleiders worden ingeschaald in FWG 35 of 40, wat afhankelijk is van je specifieke ervaring. Verder krijg je ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Onregelmatige diensten zijn een onderdeel van je functie, worden ruim van tevoren ingeroosterd en daar ontvang je conform cao GGZ-onregelmatigheidstoeslag over.

Wat we van jou vragen

 • Minimaal een afgeronde relevante mbo-niveau 4 – opleiding
 • Aantoonbare kennis en ervaring opgedaan met de doelgroep jongeren in de forensische zorg
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap
 • Aantoonbaar uitstekende vaardigheden ten behoeve van het verbinden en contact maken, motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen van cliënten
 • Ervaring in groepswerk en/of ambulant werk waarbij je aantoonbaar hebt bij gedragen aan herstel en meedoen in de maatschappij
 • Een natuurlijke vaardigheid om te werken aan een setting met orde, rust en gastvrijheid
 • Het vermogen om samen te werken met diverse collega’s, ketenpartners en het sociale netwerk van de doelgroep

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan direct! Mail je motivatiebrief en je CV naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Woonbegeleider Elias. Deze vacature blijft open staan tot we de juiste kandidaat hebben gevonden. We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een CV, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de teammanager, Lianne Wittekoek via telefoonnummer 015-2841000.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Ondersteuner (Huismeester, 28-36 uur p/w) voor de Maatschappelijke opvang in Delft

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Huismeester 28-36 uur voor

Maatschappelijke Opvang in Delft

Relatiegericht, Ondernemend en Vakkundig

Passie, lef en ondernemerschap staan hoog in ons vaandel. Wij denken in kansen en geloven in leren door doen en successen te vieren. Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap.

Sta je stevig in je schoenen en houd je van aanpakken? Kun jij mensen gastvrij ontvangen, een huiselijke open setting creëren en een veilige haven zijn voor collega’s en bewoners?

Ben je op zoek naar een nieuwe job en/of heb je wellicht nog niet eerder in de zorgsector gewerkt maar wel affiniteit?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waar ga je werken?

De Maatschappelijke Opvang bestaat uit vier onderdelen. Het Dienstencentrum (overdag) en de Nachtopvang (avond/nacht) bieden onderdak en ondersteuning voor mensen  zonder dak boven hun hoofd. Het Sociaal Pension is een doorstroomvoorziening waar men voor middellange termijn kan wonen en hulp krijgt bij het weer op de rails krijgen van het leven. De Short Stay is een voorziening  voor kortdurend wonen met begeleiding naar herstel.

Wat we van je vragen

 • Minimaal MBO (niveau 2-3) werk- en denkniveau
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap
 • een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben
 • technische handigheid wat goed van pas komt bij diverse hand- en spandiensten
 • Een natuurlijke vaardigheid om te kunnen zorgen voor orde, rust en structuur

Wat doe je zoal als huismeester?

Als huismeester zorg je voor een gastvrijheid in de voorziening en drink je een kop koffie met de bewoners. De mensen voelen zich bij jou op jou op hun gemak en bespreken met jou hoe hun dag er uit gaat zien.  Rondom de maaltijd zorg je er voor dat alles goed verloopt en gezellig is. Je betrekt relaties met de buurt en bent aanspreekpunt voor facilitaire zaken en je gaat kleine klusjes niet uit de weg.  Op elk moment van de dag ben je in staat om spreekwoordelijke “brandjes” te blussen en stevig op te treden wanneer dat nodig is.

Onderdeel van de ondersteuning is dat je bewoners helpt om hun dag structuur op te pakken en te behouden middels hun werk en afspraken buiten de deur. Het activeren en ontwikkelen van de bewoners is iets waar je energie van krijgt. Met het team bedenk je allerlei activiteiten die herstel en participatie stimuleren.

 Waarom werken bij Perspektief?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven, zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Wij zijn een lerende organisatie die volgens ons opleidingstraject “Route 23” nieuwe medewerkers opleiden binnen Perspektief. Het doel hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokkenen een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. Dat betekent een marktconform salaris (FWG 25), ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,33%. Onregelmatige diensten zijn een onderdeel van je functie, worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform cao GGZ onregelmatigheidstoeslag over.

 Informatie en solliciteren

Solliciteren kan direct! Mail je motivatiebrief en je cv naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Huismeester Maatschappelijke Opvang.

 • Solliciteren voor deze functie kan uiterlijk tot en met zondag 2 februari 2020
 • Op donderdag 6 februari 2020 in de middag houden wij kennismakingsgesprekken van ong. 15 minuten met de sollicitanten die geselecteerd worden op hun brief en cv
 • Op 10 t/m 14 februari meeloopdagen
 • Op 17 februari 2020 in de middag zullen we de tweede gesprekken met de kandidaten van de meeloopdagen gaan in plannen

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de sollicitatieprocedure. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Robert de Wee: 015 – 284 1000.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.