Werken bij Perspektief

Wie zijn wij?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspektief.

Cliënten worden toegeleid naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

We bouwen met onze zorgteams, ketenpartners en vrijwilligers in de wijk of buurt aan communities rondom kwetsbare mensen.

Waarom werken bij Perspektief?

Bij Perspektief denken we niet alleen in functies en competenties, maar ook in taken en rollen. Medewerkers krijgen ruimte voor de invulling van hun werk naar eigen professioneel inzicht. Samen met de cliënt en zijn netwerk zoek je naar de beste oplossingen om de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven te bevorderen. Het sturen op maatschappelijk resultaat vraagt presente zorg en nieuw vakmanschap en leiderschap waarbij presentie is verenigd met resultaatverantwoordelijkheid.

Wij zijn een lerende organisatie die volgens ons Programma 23 de nieuwe medewerkers opleiden binnen Perspektief. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokkenen een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Wat krijg je bij Perspektief?

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. Dat betekent een marktconform salaris, ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Onregelmatige diensten kunnen onderdeel zijn van je functie (voor medewerkers woonzorg en huismeesters), worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform cao GGZ onregelmatigheidstoeslag over.

Als dat noodzakelijk is voor je functie krijg je een laptop en mobiele telefoon.

Hoe solliciteren?

Wil je solliciteren? Wij zijn altijd op zoek naar Perspektief DNA!

Mail je motivatiebrief en je CV naar vacatures@perspektief.nl

We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een CV, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O op telefoonnummer 015-2841000.

Lid Raad van Bestuur

De voorzitter en het lid van de raad van bestuur vormen een collegiaal samenwerkingsverband waarin de bestuurders gezamenlijk en ieder voor het geheel, verantwoordelijk zijn voor het door hen gevoerde bestuur. Het nieuwe lid raad van bestuur is een bestuurlijke gesprekspartner voor financiers van zorg (o.a. gemeenten, zorgverzekeraars en ministerie DJI) regionale samenwerkingspartners en interne stakeholders zoals OR en de cliëntenraad en uiteraard de medebestuurder c.q. raad van toezicht.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij op basis van bestuurlijke ervaring in staat is inhoudelijke zorg en welzijnsdiensten te relateren aan de financiële continuïteit van de organisatie en de transformatie kan leiden naar een gezonde bedrijfsvoering.

Klik hier voor de uitgebreide profielschets.

PerspeKtief laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan perspektief@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267270.

Functioneel coördinator zorgregistratie & applicatie specialist (28 - 36 uur per week)

Ter versterking van het team van de Zorgadministratie op het servicebureau in Delft.

De functie
Binnen Perspektief ben jij vanuit het servicebureau de expert en spin in het web van de registratie van zorg. Je kent het cliëntvolgsysteem ONS, weet welke eisen de financiers stellen aan de registratie en weet dit, samen met de lijn (superusers en teammanagers) zo eenvoudig mogelijk in te richten. Je bent de partner naar de technisch applicatiebeheerder en de leverancier van de applicatie. Je stuurt het registratie proces functioneel aan, zowel bij de collega’s op de zorgadministratie als in de teams.
Je zorgt voor een correcte werking van ONS voor wat betreft functionaliteit. Je draagt zorg voor een juiste inrichting ten behoeve van gebruikers als wel een juiste inrichting ten behoeve van de verantwoording richting financiers. Verder ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de juiste deskundigheid (opleiding/training).
Je neemt kennis van veranderende regelgeving en zorgt voor een vertaling hiervan in het systeem en periodiek heb je overleg met de superusers waarin je adviseert over nieuwe functionaliteiten en verbeteringen van het systeem. In dit overleg haal je tevens informatie op uit het veld om zo je werk nog beter te kunnen vormgeven.
Je ontwikkelt nieuwe functionaliteiten (zoals roostermodule) en draagt zorg voor (subsidie-) verantwoording aan de financiers voor zover gekoppeld aan ONS.

Profiel
Voor medewerkers leggen we de lat hoog. We denken niet alleen in functies, taken en competenties, maar ook in resultaten en rollen. Competenties die bij Perspektief centraal staan zijn: klantgericht, samenwerkingsgericht, ontwikkelingsgericht en resultaatgericht. We hechten aan waarden als passie, lef en ondernemerschap. We verwachten van onze medewerkers dat ze het vanzelfsprekend vinden een stapje harder te lopen als dat nodig is.

Daarnaast voldoe je aan onderstaande eisen:
• Afgeronde HBO opleiding
• Ruime ervaring met EPD/ECD-software, (ONS/Nedap is een pre, maar geen vereiste)
• Kennis van werkprocessen in de zorg, liefst binnen het begeleid (zelfstandig) wonen en/of opvang huiselijk geweld
• Sterk analytisch vermogen en kan incidenten vertalen naar structurele verbeteringen in de totale zorgketen
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent een goede gesprekspartner voor zowel de collega’s (in het veld) als voor onze software partner
• Je werkt zelfstandig, maar kan ook binnen een team opereren
• Je bent kritisch en hebt een verantwoordelijke instelling (je neemt eigenaarschap)

Wat wij bieden
Wij bieden een afwisselende functie in een veranderende omgeving. De aanstelling is voor 28 – 36 uur per week. Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring conform de cao GGZ (schaal FWG 50). Daarnaast krijg je 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Onze pensioenregeling wordt uitgevoerd door het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Christiaan Brouwer van de afdeling P&O, telefoonnummer: 015-284 10 00. Solliciteren kan uiterlijk tot en met donderdag 23 mei. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei.
Jouw cv en motivatiebrief ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk op het e-mailadres: vacatures@perspektief.nl

Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.
Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Ben je op zoek naar een leuke stageplek?

Stagiaires (MBO en HBO)

Sector : Maatschappelijke Opvang, Aanpak Huiselijk Geweld, GGZ
Standplaats : Den Haag, Delft, Rotterdam, Westland, Landsingerland
Uren per week : 24 – 32 uur
Welke opleidingen : MMZ niveau 3 of 4, Bachelor Social Work

Wat is jouw rol als stagiair(e)?
Als stagiair(e) werk je mee binnen 1 van onze teams en draag je bij aan het leefklimaat en de begeleiding van kwetsbare groepen. Je wordt altijd begeleid door een gediplomeerd professional en wij zijn natuurlijk een Erkend Leerbedrijf!

Wij zijn een dynamische organisatie met volop leer- en groeimogelijkheden. Als jij enthousiast bent over ons en wij zijn enthousiast over jou, dan maak je kans om na je stage een baan bij ons te krijgen. Je stroomt dan direct door naar ons Route 23 deskundigheidsprogramma.

Wat we van je vragen:
• Dat je een MBO of HBO opleiding volgt die relevant is voor ons werk in de zorg;
• Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap
• Van nature een persoon die in staat is tot verbinden en contact maken, motiveren en stimuleren.

Wat wij je bieden
Je krijgt professionele begeleiding en natuurlijk een stagevergoeding. Je werkt in een leuk team met volop leermogelijkheden.

Vrijwilligers

De vrijwilliger ondersteunt de cliënt op het gebied van welzijn en welbevinden.

Het ondersteunen van onze cliënten is niet vrijblijvend, maar vraagt competente inzet. Perspektief zoekt dan ook vrijwilligers die klantgericht, resultaatgericht, samenwerkingsgericht en ontwikkelingsgericht zijn.

Wij zoeken vrijwilligers die:

ondersteuning bieden op de locatie door middel van hun vakkennis

of

die zich inzetten als maatje van een cliënt

Uitgaande van de missie, visie en strategie wil Perspektief bij voorkeur vrijwilligers vanuit de wijk, waar cliënten worden ondersteund bij allerlei activiteiten binnen- en buitenshuis. Hiermee speelt Perspektief in op de participatiemaatschappij en een leefbare wijk en buurt

Wil je ook vrijwilliger worden? Laat ons weten wat je zou kunnen betekenen voor ons, of wat je leuk zou vinden om te doen, klik hier.