Werken bij Perspektief

Wie zijn wij?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspektief.

Cliënten worden toegeleid naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

We bouwen met onze zorgteams, ketenpartners en vrijwilligers in de wijk of buurt aan communities rondom kwetsbare mensen.

Waarom werken bij Perspektief?

Bij Perspektief denken we niet alleen in functies en competenties, maar ook in taken en rollen. Medewerkers krijgen ruimte voor de invulling van hun werk naar eigen professioneel inzicht. Samen met de cliënt en zijn netwerk zoek je naar de beste oplossingen om de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven te bevorderen. Het sturen op maatschappelijk resultaat vraagt presente zorg en nieuw vakmanschap en leiderschap waarbij presentie is verenigd met resultaatverantwoordelijkheid.

Wij zijn een lerende organisatie die volgens ons Programma 23 de nieuwe medewerkers opleiden binnen Perspektief. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokkenen een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Missie en Visie

Missie
Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Perspektief helpt hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Perspektief focust hierbij op veiligheid, kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei.

Visie Aanpak Huiselijk Geweld
Wij werken systeemgericht samen toe naar duurzame veiligheid. Zo normaal en zelfstandig mogelijk. Dit doen wij samen met cliënt en betrokkenen uit eigen netwerk van cliënt. Wij kijken ook met een brede blik vanuit het professionele netwerk wie op welk moment het beste kan bijdragen aan de zorgbehoefte van de cliënt. Hierbij maken wij ook gebruik van de eigen expertise van Perspektief. Wij bieden preventie en zorg op maat; ambulant wanneer het kan en opvang wanneer het moet. Wij denken in haalbare oplossingen en mogelijkheden.

Wat krijg je bij Perspektief?

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. Dat betekent een marktconform salaris, ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Onregelmatige diensten kunnen onderdeel zijn van je functie (voor medewerkers woonzorg en huismeesters), worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform cao GGZ onregelmatigheidstoeslag over.

Het werken met mobiele (smart) devices behoort tot de mogelijkheden binnen Perspektief, maar is afhankelijk van je functie.

Hoe solliciteren?

Wil je solliciteren? Wij zijn altijd op zoek naar Perspektief DNA!

Mail je motivatiebrief en je CV naar vacatures@perspektief.nl

We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een CV, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O op telefoonnummer 015-2841000.

Ben je op zoek naar een leuke stageplek?

Stagiaires (MBO en HBO)

Sector : Maatschappelijke Opvang, Aanpak Huiselijk Geweld, GGZ
Standplaats : Den Haag, Delft, Rotterdam, Westland, Landsingerland
Uren per week : 24 – 32 uur
Welke opleidingen : MMZ niveau 3 of 4, Bachelor Social Work

Wat is jouw rol als stagiair(e)?
Als stagiair(e) werk je mee binnen 1 van onze teams en draag je bij aan het leefklimaat en de begeleiding van kwetsbare groepen. Je wordt altijd begeleid door een gediplomeerd professional en wij zijn natuurlijk een Erkend Leerbedrijf!

Wij zijn een dynamische organisatie met volop leer- en groeimogelijkheden. Als jij enthousiast bent over ons en wij zijn enthousiast over jou, dan maak je kans om na je stage een baan bij ons te krijgen. Je stroomt dan direct door naar ons Route 23 deskundigheidsprogramma.

Wat we van je vragen:
• Dat je een MBO of HBO opleiding volgt die relevant is voor ons werk in de zorg;
• Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap
• Van nature een persoon die in staat is tot verbinden en contact maken, motiveren en stimuleren.

Wat wij je bieden
Je krijgt professionele begeleiding en natuurlijk een stagevergoeding. Je werkt in een leuk team met volop leermogelijkheden.

Persoonlijk begeleider (HBO, 32-36 uur) voor het Team Anjerhof (Langdurige Zorg)

Voor Team Anjerhof in Naaldwijk (Langdurige Zorg)

zijn wij op zoek naar:

Persoonlijk Begeleider

 (HBO, 28-36 uur p/w)

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Heb jij een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen en heb je een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben? Heb je een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg? Kun je regie voeren in situaties met complex gedrag?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waarom werken bij Perspektief?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Nieuwe medewerkers worden opgeleid middels ons on-boarding programma Route 23. Het doel van hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokken een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Langdurige Zorg

Het doel van Langdurige Zorg is cliënten leren om te gaan met hun kwetsbaarheid en

het begeleiden bij en het hanteren van de effecten van gedrag. De begeleiding richt zich op het behouden en, waar mogelijk het vergroten van stabiliteit. De focus ligt op behoud van vaardigheden en is ontwikkelingsgericht. Er kan echter ook sprake zijn van begeleiding bij achteruitgang en het voorkomen van instabiliteit op het gebied van levensterreinen zoals huisvesting, financiën en sociale relaties. Er wordt toegewerkt naar een zinvolle daginvulling voor elke cliënt. Cliënten wonen in een woonvorm van Perspektief. Er is 24 uur per dag toezicht op de locatie zelf aanwezig; er wordt voortdurend en actief toezicht gehouden vanwege cliënten die niet in staat zijn zelf ondersteuning in te roepen. Begeleiders bieden geplande en ongeplande begeleiding, gevraagd en ongevraagd.

Wat is jouw rol als persoonlijk begeleider?

Bij Perspektief hebben begeleiders veel regelruimte en verantwoordelijkheid.  Je bent zowel casemanager als regisseur: op inhoud en proces.  Je werkt methodisch en je beweegt mee met de eigenheid van de cliënt zonder daarbij het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen.  In het proces werk je nauwkeurig, je legt verslag en onderhoudt externe contacten. Je hebt je werk goed georganiseerd, zowel voor jezelf, als voor de cliënt en de stakeholders. Je maakt zaken af en zet de puntjes op de i.

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt:

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ, schaal 45. Ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Flexibele beschikbaarheid op basis van de zorgvraag is onderdeel van je functie.  Mobiele telefoon en laptop zijn onderdeel van je uitrusting om je werk te doen.

Wat we van je vragen:

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding in de zorg, bij voorkeur Bachelor Social Work (MWD/SPH) of een vergelijkbare opleiding;
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef, ondernemerschap, verbinding, vertrouwen en vakmanschap;
 • Aantoonbaar uitstekende vaardigheden ten behoeve van het verbinden en contact maken, motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen van cliënten
 • Ervaring in groepswerk en/of ambulant werk waarbij je aantoonbaar hebt bij gedragen aan herstel en meedoen in de maatschappij
 • Een natuurlijke vaardigheid om te werken aan een setting met orde, rust en gastvrijheid
 • Het vermogen om samen te werken met diverse collega’s, ketenpartners en het sociale netwerk van de doelgroep

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan tot en met 26 september 2021. Mail je motivatiebrief en je cv naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Persoonlijk Begeleider Anjerhof. Stuur je alleen een cv, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O via 015-2841000.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Adviseur Beleid & Kwaliteit

Per direct zijn wij naar op zoek binnen ons Service Bureau naar een:

Adviseur Beleid & Kwaliteit

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Vanuit het Service Bureau maken we deze koers mede mogelijk door businesspartner te zijn van het management, beleid te maken en te implementeren, de luis in de pels te zijn en door een uitmuntende bedrijfsvoering na te streven.

Ben jij een echte sparringpartner, maak je verbinding en ben je uitstekend in schriftelijke en communicatie? Heb je een strategische blik en kun je dit vertalen naar beleid?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie

Als Adviseur Beleid & Kwaliteit maak je onderdeel uit van het Service Bureau en het team Kwaliteit, Beleid & Contractmanagement. Vanuit deze rol adviseer en ondersteun je het management en bestuur bij de uitvoering van operationeel en tactisch beleid, zet je projecten vanuit het Service Bureau op en schrijf en ontwikkel je beleid. Je bent kritisch, analytisch en samenwerkingsgericht.

Met jouw beleidsnotities en projecten ondersteun je de organisatie in de ontwikkeling van actueel zorgbeleid en daarmee de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Je draagt bij aan de zorginnovatie en medeontwikkeling van onze zorgproducten in samenwerking met de Productmanagers. Je monitort actuele wet en regelgeving en zet dit om in beleid en advies.

Perspektief werkt met vier productgroepen: Wmo, Wlz, forensische zorg en de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Jij wordt verantwoordelijk voor twee van deze productgroepen.

Van deze productgroepen ken je de wettelijke en beleidsmatige kaders. Je treedt op als projectinitiator en sparringpartner voor de implementatie en ontwikkeling hiervan door middel van toepasbare werkprocessen en procedures.  Je onderhoudt contacten met externe instanties, andere zorgaanbieders en lokale overheden. Je trekt hierin samen op met de productmanagers, teamleiders en/of het bestuur. Voor het management en/of bestuur verzorg je voortgangsrapportages en verricht je mogelijk clienttevredenheidsonderzoeken.

Profiel

Voor medewerkers leggen we de lat hoog. We denken in functies, taken en competenties, en ook in resultaten en rollen. Voor onze adviseurs op het Service Bureau betekent dit dat je zelfstandig werkt én de samenwerking opzoekt. Je bent kritisch analytisch en weet je een weg te banen door beleid, wet- en regelging en bent proactief voor het zelf initiëren hiervan. Je bent én de luis in de pels én toont leiderschap in overleg en projecten.

Onze adviseurs zijn betrokken bij onze doelgroep en hebben oog voor wat er voor hen van belang is. Net zo goed ondersteun je medewerkers bij vragen en kijk je goed hoe beleid in de praktijk vorm krijgt in werkprocessen en procedures. Dat beleid ook werkt in de praktijk vind je minstens zo belangrijk.

Daarnaast voldoe je aan onderstaande eisen:

 • Een relevante afgeronde HBO opleiding;
 • Kennis van ontwikkelingen binnen de zorg en veranderingen van wet- en regelgeving;
 • Adviesvaardigheden zoals tact, het kunnen luisteren, het wekken van belangstelling en het kunnen overwinnen van weerstand;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en coördinerende vaardigheden;
 • Uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

Voorwaarden

Wij bieden een afwisselende functie in een veranderende omgeving. De aanstelling is voor 32 – 36 uur per week. Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring, conform de cao GGZ (schaal FWG 50/55). Daarnaast krijg je 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering, conform cao ggz. Onze pensioenregeling wordt uitgevoerd door het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan direct! Mail je motivatiebrief en je cv uiterlijk 5 september 2021 naar vacatures@perspektief.nl met als onderwerp ‘Adviseur Beleid & Kwaliteit’.

De gesprekken zullen worden gevoerd in de week van 10 september 2021.

We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. We nemen alleen de combinatie van motivatiebrief en CV in behandeling.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Maartje Koks van de afdeling Beleid, Kwaliteit en zorgcontractering.

Bij Perspektief is een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Projectmedewerker Opleidingen

Stichting Perspektief is voor versterking van het team P&O per direct op zoek naar een tijdelijke (voor de duur van 7 maanden) administratief medewerker in de functie van:

Projectmedewerker Opleidingen (MBO)

28 – 36 uur per week

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Vanuit het Service Bureau maken we deze koers mede mogelijk door businesspartner te zijn van het management, beleid te maken en te implementeren, de luis in de pels te zijn en door een uitmuntende bedrijfsvoering na te streven.

Ben jij mondig, accuraat en een goede communicator? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie

Als Projectmedewerker Opleidingen heb je de volgende taken:

 • Registeren, verwerken en controleren van gegevens die betrekking hebben op cursussen en opleidingen;
 • Zelfstandig plannen en organiseren van opleidingen en cursussen;
 • Bewaken van de digitale planning en communiceren naar medewerkers en teams;
 • Contact onderhouden met interne klanten zoals medewerkers, teammanagers en externe opleidingsinstituten;
 • Verwerken van gegevens in het personeelsinformatiesysteem (AFAS).

Over Perspektief

Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. We helpen hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Met andere woorden: we bieden perspectief. Binnen ons werkgebied Zuid-Holland bieden wij bescherming en ondersteuning, een respectvolle en wederkerige samenwerking, geduld en een tolerante opstelling om te leren. Zodanig dat iedereen weer mee kan doen in de samenleving, waarbij we weten dat de mensen ook zelf belangrijke stappen hebben te zetten.

Perspektief focust zich in de ondersteuning liever op kansen en mogelijkheden dan op problemen en beperkingen. Wij geloven in present werken, gericht op herstel van het gewone leven. Een leven waarin mensen zo zelfstandig mogelijk wonen, met plezier werken, betekenisvolle relaties hebben en tot bloei kunnen komen.

Wat we van je vragen:

 • Administratieve en/of secretariële achtergrond en/of vooropleiding MBO 3/4;
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef, ondernemerschap, verbinding, vertrouwen en vakmanschap;
 • Kennis en ervaring met AFAS is een pre;
 • Flexibiliteit, digitaal vaardig en creatief.

Voorwaarden

Wij bieden een afwisselende functie in een veranderende omgeving. De aanstelling is voor  28 – 36 uur per week. Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring, conform de cao GGZ (schaal FWG 35). Daarnaast krijg je 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering, conform cao GGZ. Onze pensioenregeling wordt uitgevoerd door het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan direct! Mail je motivatiebrief en je cv uiterlijk 29 augustus 2021 naar vacatures@perspektief.nl met als onderwerp ‘Projectmedewerker Opleidingen’.

We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. We nemen alleen de combinatie van motivatiebrief en CV in behandeling.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Christiaan Brouwer van de afdeling P&O (015-2841000).

Bij Perspektief is een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Teamleider Handellaan

Voor onze locatie Handellaan zijn wij per 1 oktober 2021 op zoek naar:

Teamleider 28-36 uur voor de locatie Handellaan 

Voor de productgroep Langdurige Zorg (Lz)

Relatiegericht, Ondernemend en Vakkundig

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Vanuit het Service Bureau maken we deze koers mede mogelijk door businesspartner te zijn van het management, beleid te maken en te implementeren, de luis in de pels te zijn en door een uitmuntende bedrijfsvoering na te streven.

De functie

Als Teamleider ben je verantwoordelijk voor de operationele aansturing van één van de teams en/of locaties binnen een productgroep. Het karakter van de rol van Teamleider is hands-on en dat maakt dat je, naast dat je hét aanspreekpunt bent voor cliënten en jouw collega’s uit het team, zelf een dienst mee kunt draaien en/of een aantal cliënten blijft begeleiden. Verder ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg in het team, voor de in-/ door- en uitstroom van cliënten en maak je hierover afspraken binnen je team en met individuele collega’s.

Je bent sparringpartner voor jouw collega’s uit het team en legt ook verbindingen naar buiten toe. Door middel van contacten in de wijk, ketenpartners en bijvoorbeeld betrokkenheid van naasten werk je aan gemeenschapszin.

Als Perspektief werken we aan een nieuwe koers, aan de basis op orde. Daarom is het van belang dat zaken als dossier, indicaties en kwaliteit van zorg op orde zijn. Ook in jouw rol als leidinggevende laat je dit doorklinken. Je hebt aandacht voor cliënt én medewerker en werkt aan een goede implementatie van het personeelsbeleid.

Jouw eigen nieuwe leidinggevende wordt één van de kersverse Productmanagers. Deze Productmanager is verantwoordelijk voor meerdere teams binnen een productgroep. Samen met jouw collega Teamleiders binnen de productgroep en de Productmanager, ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de begroting, maak je een jaarplan en ga je samen met je eigen team aan de slag met dit jaarplan. Met hen heb je regelmatig overleg en trek je samen op.

Als Teamleider ben je bereid om achterwacht te draaien en neem je waar voor je collega’s. Samenwerken, afstemmen en verantwoordelijk zijn speelt dan ook een belangrijke rol nu je Teamleider wordt.

Profiel

Voor medewerkers leggen we de lat hoog. We denken in functies, taken en competenties, en ook in resultaten en rollen. Voor Teamleiders betekent dit dat je zelfstandig werkt én de samenwerking opzoekt. Je durft positie te pakken én te werken vanuit een gelijkwaardige basishouding. Je bent coachend, luisterend en richtinggevend. Je durft een besluit te nemen als dat van je gevraagd wordt  en weegt daarin de verschillende belangen af. Je hebt passie voor de doelgroep, net als iedereen die bij Perspektief werkt. Daar voeg je natuurlijke zakelijkheid aan toe of bent bereid dat te leren. Samen, integriteit en betrouwbaarheid zijn waarden die je hoog hebt staan. Je bent bereid om deze nieuwe functie in te kleuren samen met andere collega’s. Verder ben je ook kritisch! Geef je input aan de Productmanager en doe je voorstellen voor verbetering en voor innovatie.

Daarnaast voldoe je aan onderstaande eisen:

 • Afgeronde HBO opleiding in de zorg;
 • Je bent bereid om eventueel aanvullende scholing te volgen;
 • Ruime ervaring met de doelgroep van Perspektief;
 • Natuurlijke uitstraling in het leiding geven;
 • Coachende en communicatieve vaardigheden;
 • Inzicht en gevoel voor tactisch beleid;
 • Zelfstandigheid en teamplayer.

Voorwaarden

Wij bieden een afwisselende functie in een veranderende omgeving. De aanstelling is voor 28 – 36 uur per week. Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring, conform de cao GGZ (schaal FWG 55). Daarnaast krijg je 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering, conform cao ggz of IKB en Loopbaanbudget wanneer de cao sociaal werk van toepassing is. Onze pensioenregeling wordt uitgevoerd door het pensioenfonds Zorg en Welzijn en blijft dus gelijk.

Nu je leiding gaat geven aan het team, gaan we vanuit Perspektief een scholingsprogramma vormgeven samen met jou en je collega Teamleiders. We helpen je bij alles wat er komt kijken op het gebied van bijvoorbeeld het voeren van gesprekken met de collega’s uit je team.

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan tot en met woensdag 8 september 2021!

Mail je motivatiebrief en cv naar vacatures@perspektief.nl met als onderwerp  ‘Teamleider Handellaan’.

We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. We nemen alleen de combinatie van motivatiebrief en CV in behandeling.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Monique Oppe of Christiaan Brouwer van P&O via: 015-2841000.

Bij Perspektief is een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Persoonlijk Begeleider voor Team Elias Stein (Forensische Zorg)

Voor Team Elias Stein in de regio Den Haag

(Forensische Zorg)

zijn wij op zoek naar:

 Persoonlijk Begeleider

 (HBO, 28-36 uur p/w)

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Heb jij een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen en heb je een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben? Heb je een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg? Kun je regie voeren in situaties met complex gedrag?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waarom werken bij Perspektief?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Nieuwe medewerkers worden opgeleid middels ons on-boarding programma Route 23. Het doel van hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokken een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Forensische Zorg

In 2018 is Perspektief gestart met een geheel nieuwe woonvoorziening in Den Haag waarin we cliënten met een forensische zorgindicatie begeleiden. We hebben hier 18 zelfstandige woonunits en kunnen hiermee zorg aan 18 cliënten leveren. Daarnaast begeleiden we ook ambulant. De locatie is vlakbij het terrein van Parnassia waardoor behandeling en dagbesteding op loopafstand beschikbaar is. De cliënten hebben een justitiële achtergrond, soms gecombineerd met psychiatrie,  cognitieve beperkingen of verslavingsproblematiek.

Wat is jouw rol als persoonlijk begeleider?

Bij Perspektief hebben begeleiders veel regelruimte en verantwoordelijkheid.  Je bent zowel casemanager als regisseur: op inhoud en proces.  Je werkt methodisch en je beweegt mee met de eigenheid van de cliënt zonder daarbij het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen.  In het proces werk je nauwkeurig, je legt verslag en onderhoudt externe contacten. Je hebt je werk goed georganiseerd, zowel voor jezelf, als voor de cliënt en de stakeholders. Je maakt zaken af en zet de puntjes op de i.

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt:

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ, schaal 45. Ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Flexibele beschikbaarheid op basis van de zorgvraag is onderdeel van je functie.  Mobiele telefoon en laptop zijn onderdeel van je uitrusting om je werk te doen.

Wat we van je vragen:

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding in de zorg, bij voorkeur Bachelor Social Work (MWD/SPH) of een vergelijkbare opleiding;
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef, ondernemerschap, verbinding, vertrouwen en vakmanschap;
 • Aantoonbaar uitstekende vaardigheden ten behoeve van het verbinden en contact maken, motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen van cliënten
 • Ervaring in groepswerk en/of ambulant werk waarbij je aantoonbaar hebt bij gedragen aan herstel en meedoen in de maatschappij
 • Een natuurlijke vaardigheid om te werken aan een setting met orde, rust en gastvrijheid
 • Het vermogen om samen te werken met diverse collega’s, ketenpartners en het sociale netwerk van de doelgroep

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan tot en met 26 september 2021. Mail je motivatiebrief en je cv naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Persoonlijk Begeleider Elias Stein. Stuur je alleen een cv, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O via 015-2841000.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Woonbegeleiders voor de locaties Tanthof in Delft (Beschermd Wonen/Beschermd Thuis)

Voor beide Teams Tanthof (Oost & West) in de regio Delft/Westland (Beschermd Wonen/Beschermd Thuis) zijn wij op zoek naar:

Woonbegeleiders

 (MBO-4, 28-36 uur p/w)

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Heb jij een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen en heb je een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben? Heb je een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg? Kun je regie voeren in situaties met complex gedrag?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waarom werken bij Perspektief?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Nieuwe medewerkers worden opgeleid middels ons on-boarding programma Route 23. Het doel van hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokken een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Beschermd Wonen/Beschermd Thuis

Het doel van Beschermd Wonen is dat een cliënt met een (zeer) intensieve of specifieke begeleidingsvraag een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid bereikt en behoudt. Tevens is het doel dat een mogelijke crisis dan wel maatschappelijke teloorgang wordt voorkomen. Het gaat om het toewerken naar meer herstel, zowel maatschappelijk als persoonlijk en het vergroten van de eigen regie. Cliënten wonen in een woonvorm van Perspektief. Er is 24 uur per dag toezicht op de locatie zelf aanwezig; er wordt voortdurend en actief toezicht gehouden vanwege cliënten die niet in staat zijn zelf ondersteuning in te roepen. Begeleiders bieden geplande en ongeplande begeleiding, gevraagd en ongevraagd.

Het doel van Beschermd Thuis is dat een cliënt met een intensieve begeleidingsvraag in staat is om zelfstandig te wonen en daarbij een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid bereikt en behoudt. Tevens is het doel dat een cliënt niet in een crisissituatie raakt, meedoet, een sociaal netwerk opbouwt en behoudt, een zinvolle dag invulling heeft of aan activiteiten deelneemt die gericht zijn op persoonlijk herstel.  Cliënten wonen veelal in een eigen huurwoning of in onderhuur in een woning van Perspektief. Begeleiding vindt in beginsel plaats op afspraak. Begeleiding is ook 24 uur per dag oproepbaar en kan, waar nodig, binnen 30 minuten ter plaatse zijn. Er is regelmatig (gevraagd en ongevraagd) contact met de cliënt als signalerende functie. Er is noodzaak tot inzetten van onplanbare zorg.

Wat is jouw rol als woonbegeleider?

Als woonbegeleider bied je hulpverlening en ondersteuning aan cliënten van de locatie en in de wijk. Je geeft uitvoering aan het begeleidingsplan in samenwerking met collega’s, ketenpartners, de cliënt zelf en zijn of haar netwerk. Je draagt zorg voor rapportage in het cliëntdossier. Je zorgt voor gastvrijheid en een veilig leefklimaat in de voorziening en in de buurt. Cliënten voelen zich bij jou op hun gemak en bespreken met jou hoe hun dag er uit gaat zien. Je betrekt relaties met de buurt en bent aanspreekpunt voor je collega’s. Op elk moment van de dag ben je in staat om spreekwoordelijke “brandjes” te blussen en stevig op te treden wanneer dat nodig is. Onderdeel van de ondersteuning is dat je cliënten helpt om hun dagstructuur op te pakken en te behouden middels hun werk en afspraken buiten de deur. Het activeren en ontwikkelen van de bewoners is iets waar je energie van krijgt.

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt:

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de CAO GGZ schaal 35, heb je ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Onregelmatige diensten en flexibele beschikbaarheid zijn een onderdeel van je functie, worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform CAO GGZ onregelmatigheidstoeslag over. Mobiele telefoon is een onderdeel van je uitrusting om je werk te doen.

Wat we van jou vragen

 • Een afgeronde MBO-4 opleiding in de zorg, zoals SPW/MMZ/Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen of een vergelijkbare opleiding;
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef, ondernemerschap, verbinding, vertrouwen en vakmanschap;
 • Aantoonbaar uitstekende vaardigheden ten behoeve van het verbinden en contact maken, motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen van cliënten;
 • Ervaring in groepswerk en/of ambulant werk waarbij je aantoonbaar hebt bij gedragen aan herstel en meedoen in de maatschappij;
 • Een natuurlijke vaardigheid om te werken aan een setting met orde, rust en gastvrijheid;
 • Het vermogen om samen te werken met diverse collega’s, ketenpartners en het sociale netwerk van de doelgroep;

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan tot en met 26 september 2021. Mail je motivatiebrief en je cv naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Woonbegeleiders Tanthof (Oost & West). Stuur je alleen een cv, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O via 015-2841000.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Woonbegeleider (28-32 uur per week) voor team Brasserskade (Langdurige Zorg)

Voor team Brasserskade in Delft (Langdurige Zorg)

zijn wij op zoek naar:

  Woonbegeleider

 (MBO-4, 28-32 uur p/w)

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Heb jij een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen en heb je een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben? Heb je een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg? Kun je regie voeren in situaties met complex gedrag?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waarom werken bij Perspektief?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Nieuwe medewerkers worden opgeleid middels ons on-boarding programma Route 23. Het doel van hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokken een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Langdurige Zorg

Het doel van Langdurige Zorg is cliënten leren om te gaan met hun kwetsbaarheid en

het begeleiden bij en het hanteren van de effecten van gedrag. De begeleiding richt zich op het behouden en, waar mogelijk het vergroten van stabiliteit. De focus ligt op behoud van vaardigheden en is ontwikkelingsgericht. Er kan echter ook sprake zijn van begeleiding bij achteruitgang en het voorkomen van instabiliteit op het gebied van levensterreinen zoals huisvesting, financiën en sociale relaties. Er wordt toegewerkt naar een zinvolle daginvulling voor elke cliënt. Cliënten wonen in een woonvorm van Perspektief. Er is 24 uur per dag toezicht op de locatie zelf aanwezig; er wordt voortdurend en actief toezicht gehouden vanwege cliënten die niet in staat zijn zelf ondersteuning in te roepen. Begeleiders bieden geplande en ongeplande begeleiding, gevraagd en ongevraagd.

Wat is jouw rol als woonbegeleider?

Als woonbegeleider bied je hulpverlening en ondersteuning aan cliënten van de locatie. Je geeft uitvoering aan het begeleidingsplan in samenwerking met collega’s, ketenpartners, de cliënt zelf en zijn of haar netwerk. Je draagt zorg voor rapportage in het cliëntdossier. Je zorgt voor gastvrijheid en een veilig leefklimaat in de voorziening. Cliënten voelen zich bij jou op hun gemak en bespreken met jou hoe hun dag er uit gaat zien. Je betrekt relaties met de buurt en bent aanspreekpunt voor je collega’s. Op elk moment van de dag ben je in staat om spreekwoordelijke “brandjes” te blussen en stevig op te treden wanneer dat nodig is. Onderdeel van de ondersteuning is dat je cliënten helpt om hun dagstructuur op te pakken en te behouden middels zingevende daginvulling en ADL activiteiten. Het activeren en ontwikkelen van de bewoners is iets waar je energie van krijgt.

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt:

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de CAO GGZ schaal 35, heb je ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van ruim 8%.

Onregelmatige diensten en flexibele beschikbaarheid zijn een onderdeel van je functie, worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform CAO GGZ onregelmatigheidstoeslag over. Mobiele telefoon is een onderdeel van je uitrusting om je werk te doen.

Wat we van jou vragen

 • Een afgeronde MBO-4 opleiding in de zorg, zoals SPW/MMZ/Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen of een vergelijkbare opleiding;
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef, ondernemerschap, verbinding, vertrouwen en vakmanschap;
 • Aantoonbaar uitstekende vaardigheden ten behoeve van het verbinden en contact maken, motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen van cliënten;
 • Ervaring in groepswerk en/of ambulant werk waarbij je aantoonbaar hebt bij gedragen aan herstel en meedoen in de maatschappij;
 • Een natuurlijke vaardigheid om te werken aan een setting met orde, rust en gastvrijheid;
 • Het vermogen om samen te werken met diverse collega’s, ketenpartners en het sociale netwerk van de doelgroep;

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan tot en met zondag 19 september 2021. Mail je motivatiebrief en je cv naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Woonbegeleider Brasserskade. Stuur je alleen een cv, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O via 015-2841000.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Ondersteuner (nachtwaker), 24-28 uur per week voor team Brasserskade

Voor team Brasserskade in Delft  (Langdurige Zorg) 

 Ondersteuner (huismeester)

 (24-28 uur p/w)

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Heb jij een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen en heb je een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben? Heb je een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg? Kun je regie voeren in situaties met complex gedrag?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waarom werken bij Perspektief?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Nieuwe medewerkers worden opgeleid middels ons on-boarding programma Route 23. Het doel van hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokken een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Langdurige Zorg 

Het doel van Langdurige Zorg is cliënten leren om te gaan met hun kwetsbaarheid en 

het begeleiden bij en het hanteren van de effecten van gedrag. De begeleiding richt zich op het behouden en, waar mogelijk het vergroten van stabiliteit. De focus ligt op behoud van vaardigheden en is ontwikkelingsgericht. Er kan echter ook sprake zijn van begeleiding bij achteruitgang en het voorkomen van instabiliteit op het gebied van levensterreinen zoals huisvesting, financiën en sociale relaties. Er wordt toegewerkt naar een zinvolle daginvulling voor elke cliënt. Cliënten wonen in een woonvorm van Perspektief. Er is 24 uur per dag toezicht op de locatie zelf aanwezig; er wordt voortdurend en actief toezicht gehouden vanwege cliënten die niet in staat zijn zelf ondersteuning in te roepen. Begeleiders bieden geplande en ongeplande begeleiding, gevraagd en ongevraagd. 

Wat is jouw rol als ondersteuner?

Als ondersteuner ben je spin in web: gastvrijheid en zorg dragen voor een schone, veilige en goed onderhouden omgeving staan bij jou centraal. Je ondersteunt bij het dagelijks reilen en zeilen binnen de locaties en draagt bij aan begeleidingsdoelen samen met collega’s, ketenpartners, de cliënt zelf en zijn of haar netwerk. Je draagt zorg voor rapportage in het cliëntdossier. Cliënten voelen zich bij jou op hun gemak en bespreken met jou hoe hun dag er uit gaat zien. Je betrekt relaties met de buurt en bent aanspreekpunt voor facilitaire zaken en je gaat klusjes in huis niet uit de weg. Op elk moment van de dag ben je in staat om spreekwoordelijke “brandjes” te blussen en stevig op te treden wanneer dat nodig is. Onderdeel van de ondersteuning is dat je cliënten helpt om hun dagstructuur op te pakken en te behouden middels hun werk en afspraken buiten de deur. Het activeren en ontwikkelen van de bewoners is iets waar je energie van krijgt. 

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt:

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de CAO GGZ schaal 25, heb je ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van ruim 8%.

Onregelmatige diensten en flexibele beschikbaarheid zijn een onderdeel van je functie, worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform CAO GGZ onregelmatigheidstoeslag over. Mobiele telefoon is een onderdeel van je uitrusting om je werk te doen.

Wat we van jou vragen

 • Minimaal MBO (niveau 2-3) werk- en denkniveau
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap
 • Een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben
 • Technische handigheid wat goed van pas komt bij diverse hand- en spandiensten
 • Een natuurlijke vaardigheid om te kunnen zorgen voor orde, rust en structuur

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan tot en met 19 september 2021. Mail je motivatiebrief en je cv naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Ondersteuner team Brasserskade. Stuur je alleen een cv, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O via 015-2841000.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Woonbegeleider (32-36 uur p/w) voor onze locatie Schoonegge in Rotterdam

Voor onze locatie Schoonegge in Rotterdam zijn wij per direct op zoek naar:

Woonbegeleider (MBO niveau 4)

(32 – 36 uur)

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Heb jij een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen en heb je een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben? Heb je een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waarom werken bij Perspektief?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Cliënten worden toegeleid naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

Nieuwe medewerkers worden opgeleid middels ons on-boarding programma Route 23. Het doel van hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokken een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. Ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,33%. Onregelmatige diensten zijn een onderdeel van je functie, worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform cao GGZ onregelmatigheidstoeslag over.

Wat we van jou vragen

 • Minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding in de zorg zoals Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen/ Medewerker Maatschappelijke Zorg of een vergelijkbare opleiding
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef, ondernemerschap, verbinding, vertrouwen en vakmanschap
 • Aantoonbaar uitstekende vaardigheden ten aanzien van contact maken, motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen van cliënten
 • Ervaring in ambulant werk en/of groepswerk waarbij je aantoonbaar hebt bij gedragen aan herstel en meedoen in de maatschappij
 • Het vermogen om samen te werken met diverse collega’s, ketenpartners en het sociale netwerk van de doelgroep.

Wat doe je zoal als Woonbegeleider?

Op de locatie verblijven cliënten met een psychiatrische achtergrond, soms gecombineerd met cognitieve beperkingen of verslavingsproblematiek. Als Woonbegeleider bied je zorg en ondersteuning aan bewoners en cliënten van de locatie. Je geeft uitvoering aan het begeleidingsplan in samenwerking met collega’s, ketenpartners, de cliënt zelf en zijn of haar netwerk. Je draagt zorg voor rapportage in het cliëntdossier.

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan tot en met 26 september 2021! Mail je motivatiebrief en je CV naar vacatures@perspektief.nl  met daarbij als onderwerp Woonbegeleider Schoonegge.

We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een CV, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O via 015-2841000.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.