Werken bij Perspektief

Wie zijn wij?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspektief.

Cliënten worden toegeleid naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

We bouwen met onze zorgteams, ketenpartners en vrijwilligers in de wijk of buurt aan communities rondom kwetsbare mensen.

Waarom werken bij Perspektief?

Bij Perspektief denken we niet alleen in functies en competenties, maar ook in taken en rollen. Medewerkers krijgen ruimte voor de invulling van hun werk naar eigen professioneel inzicht. Samen met de cliënt en zijn netwerk zoek je naar de beste oplossingen om de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven te bevorderen. Het sturen op maatschappelijk resultaat vraagt presente zorg en nieuw vakmanschap en leiderschap waarbij presentie is verenigd met resultaatverantwoordelijkheid.

Wij zijn een lerende organisatie die volgens ons Programma 23 de nieuwe medewerkers opleiden binnen Perspektief. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokkenen een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Wat krijg je bij Perspektief?

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. Dat betekent een marktconform salaris, ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Onregelmatige diensten kunnen onderdeel zijn van je functie (voor medewerkers woonzorg en huismeesters), worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform cao GGZ onregelmatigheidstoeslag over.

Het werken met mobiele (smart) devices behoort tot de mogelijkheden binnen Perspektief, maar is afhankelijk van je functie.

Hoe solliciteren?

Wil je solliciteren? Wij zijn altijd op zoek naar Perspektief DNA!

Mail je motivatiebrief en je CV naar vacatures@perspektief.nl

We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een CV, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O op telefoonnummer 015-2841000.

Ben je op zoek naar een leuke stageplek?

Stagiaires (MBO en HBO)

Sector : Maatschappelijke Opvang, Aanpak Huiselijk Geweld, GGZ
Standplaats : Den Haag, Delft, Rotterdam, Westland, Landsingerland
Uren per week : 24 – 32 uur
Welke opleidingen : MMZ niveau 3 of 4, Bachelor Social Work

Wat is jouw rol als stagiair(e)?
Als stagiair(e) werk je mee binnen 1 van onze teams en draag je bij aan het leefklimaat en de begeleiding van kwetsbare groepen. Je wordt altijd begeleid door een gediplomeerd professional en wij zijn natuurlijk een Erkend Leerbedrijf!

Wij zijn een dynamische organisatie met volop leer- en groeimogelijkheden. Als jij enthousiast bent over ons en wij zijn enthousiast over jou, dan maak je kans om na je stage een baan bij ons te krijgen. Je stroomt dan direct door naar ons Route 23 deskundigheidsprogramma.

Wat we van je vragen:
• Dat je een MBO of HBO opleiding volgt die relevant is voor ons werk in de zorg;
• Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap
• Van nature een persoon die in staat is tot verbinden en contact maken, motiveren en stimuleren.

Wat wij je bieden
Je krijgt professionele begeleiding en natuurlijk een stagevergoeding. Je werkt in een leuk team met volop leermogelijkheden.

Vrijwilligers

De vrijwilliger ondersteunt de cliënt op het gebied van welzijn en welbevinden.

Het ondersteunen van onze cliënten is niet vrijblijvend, maar vraagt competente inzet. Perspektief zoekt dan ook vrijwilligers die klantgericht, resultaatgericht, samenwerkingsgericht en ontwikkelingsgericht zijn.

Wij zoeken vrijwilligers die:

ondersteuning bieden op de locatie door middel van hun vakkennis

of

die zich inzetten als maatje van een cliënt

Uitgaande van de missie, visie en strategie wil Perspektief bij voorkeur vrijwilligers vanuit de wijk, waar cliënten worden ondersteund bij allerlei activiteiten binnen- en buitenshuis. Hiermee speelt Perspektief in op de participatiemaatschappij en een leefbare wijk en buurt

Wil je ook vrijwilliger worden? Laat ons weten wat je zou kunnen betekenen voor ons, of wat je leuk zou vinden om te doen, klik hier.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Voor ons centrale Expertiseteam zijn wij per direct op zoek naar:

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

1 FTE

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning.

Bij Perspektief zijn wij continu bezig de kwaliteit van onze dienstverlening – en daarmee de kwaliteit van leven van onze cliënten – te verbeteren. Om onze begeleiding beter af te kunnen stemmen op de veranderende behoefte van onze doelgroep, willen wij onze teams aanvullen met specialistische zorgkennis.

Kun jij bijdragen aan de expertise en kwaliteit van zorg van Perspektief? Ben je in staat te interveniëren binnen onze woon- en zorgteams? En kun jij medewerkers coachen en begeleiden? Weet je tegelijkertijd te verbinden met de doelgroep?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waarom werken bij Perspektief?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Cliënten worden toe geleidt naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

Als onderdeel van een centraal Expertiseteam van Perspektief ben je deel van een multidisciplinair team dat de opdracht heeft om een aantal belangrijke begeleidingslijnen te versterken en kwaliteit en professionaliteit te borgen.

Met andere collega’s van het Expertiseteam werk je aan kwaliteit van zorg, deskundigheid en goede dossiervoering.

Perspektief is een organisatie in ontwikkeling naar een passende, duurzame manier van werken en organiseren. Afgelopen jaren hebben wij de Presentie benadering ingevoerd en hebben wij stappen gemaakt naar een twee-laags organisatiemodel en resultaatverantwoordelijke teams. Daarbij kijken wij welke competenties, taken en rollen er nodig zijn. Zo’n proces vraagt om flexibiliteit, creativiteit, ondernemerschap en inzet van alle medewerkers! Voor jou betekent dit dat je met ons meedenkt over hoe jouw rol en expertise passend binnen de organisatie kunnen worden ingezet.

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt!

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. De functie wordt ingeschaald in FWG 50/55 conform FWG waarbij de opleidingsachtergrond en ervaring wordt afgezet tegen de inschaling in het functieboek van FWG.

Dat betekent een marktconform salaris, ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Onregelmatige werktijden kunnen onderdeel zijn van je functie en daar ontvang je conform cao GGZ onregelmatigheidstoeslag over.

Wat we van je vragen:

 • Kennis van Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde op post-HBO is vereist, aangevuld met kennis van alle doelgroepen in de wijk, de sociale kaart en relevante wet- en regelgeving;
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef, ondernemerschap, verbinding, vertrouwen en vakmanschap;
 • Grote mate van zelfstandigheid;
 • Zich kunnen handhaven in situaties van crisissen en situaties kunnen begeleiden zowel richting cliënten als richting medewerkers;
 • Ervaring in het werken vanuit een justitieel kader is een pré;
 • Kennis van en ervaring met verslavings-, psychiatrische-, psychosociale-, somatische- en financiële problematiek.

Beschrijving van de taakstelling

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige vervul je een brugfunctie tussen begeleiding en behandeling samen met de Persoonlijk begeleiders van de teams.

 • Je beoordeelt samen met collega’s inhoudelijk de kwaliteit van zorg en in voorkomende gevallen is dit een beoordeling van het behandel en/of verpleegkundig component van clientdossier.
 • Je evalueert op inhoud de inzet van begeleiding en zoekt met de teams de samenwerking op met de ketenpartners zoals GGZ, Verslavingszorg en/of huisarts en versterkt die waar nodig of je springt zelf in.
 • Je bevordert de kwaliteit van zorg en geeft input op inhoud naar de Persoonlijk Begeleiders en Woonbegeleiders door middel van advies, voorlichting en instructie. Je stemt zorg af en coördineert en fungeert als aanspreekpunt.
 • Je verzorgt op afroep begeleiding voor cliënten die intensieve begeleiding/zorg nodig hebben en biedt waar nodig voorlichting en/of psycho-educatie voor cliënten en/of cliëntsystemen.

Verder stel je werkinstructies, procedures en protocollen op ter bevordering van de kwaliteit van zorg.

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan direct! Mail je motivatiebrief en je CV naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Expertise Team. We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een CV, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Christiaan Brouwer de afdeling P&O via 06-20126289.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Woonbegeleider (MBO, 32- uur p/w) voor de locatie Elias Stein

Perspektief is per direct op zoek naar:

Woonbegeleider (32 uur p/w)

Met aantoonbare kennis van/ervaring met de

doelgroep forensische zorg

Passie, lef en ondernemerschap staan hoog in ons vaandel. Wij denken in kansen en geloven in leren door doen en successen te vieren. Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Heb jij een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen en heb je een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben? Heb je een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Elias Stein

In 2018 is Perspektief gestart met een geheel nieuwe woonvoorziening in Den Haag waarin we cliënten met een forensische zorgindicatie begeleiden. We hebben hier 18 zelfstandige woonunits en kunnen hiermee zorg aan 18 cliënten leveren. De locatie is vlakbij het terrein van Parnassia waardoor behandeling op loopafstand beschikbaar is. De cliënten hebben een justitiële achtergrond, soms gecombineerd met psychiatrie, cognitieve beperkingen of verslavingsproblematiek.

Wat ga je doen?

Als Woonbegeleider bied je zorg en ondersteuning aan bewoners en cliënten van de locatie. Je geeft uitvoering aan het begeleidingsplan in samenwerking met collega’s, ketenpartners, de cliënt zelf en zijn of haar netwerk. Je draagt zorg voor rapportage in het cliëntdossier.

Waarom werken bij Perspektief?

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Cliënten worden toegeleid naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

Nieuwe medewerkers worden opgeleid middels ons on-boarding programma Route 23. Het doel van hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokken een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt

Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. Woonbegeleiders worden ingeschaald in FWG 35 of 40, wat afhankelijk is van je specifieke ervaring. Verder krijg je ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Onregelmatige diensten zijn een onderdeel van je functie, worden ruim van tevoren ingeroosterd en daar ontvang je conform cao GGZ-onregelmatigheidstoeslag over.

Wat we van jou vragen

 • Minimaal een afgeronde relevante mbo-niveau 4 – opleiding
 • Aantoonbare kennis en ervaring opgedaan met de doelgroep jongeren in de forensische zorg
 • Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap
 • Aantoonbaar uitstekende vaardigheden ten behoeve van het verbinden en contact maken, motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen van cliënten
 • Ervaring in groepswerk en/of ambulant werk waarbij je aantoonbaar hebt bij gedragen aan herstel en meedoen in de maatschappij
 • Een natuurlijke vaardigheid om te werken aan een setting met orde, rust en gastvrijheid
 • Het vermogen om samen te werken met diverse collega’s, ketenpartners en het sociale netwerk van de doelgroep

Informatie en solliciteren

Solliciteren kan direct! Mail je motivatiebrief en je CV naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Woonbegeleider Elias. Deze vacature blijft open staan tot we de juiste kandidaat hebben gevonden. We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een CV, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de teammanager, Lianne Wittekoek via telefoonnummer 015-2841000.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Persoonlijk begeleider (HBO, 24-36 uur p/w) voor de locatie Anjerhof

Voor onze locatie Anjerhof zijn wij per direct op zoek naar:

Persoonlijk Begeleider
(HBO, 24-28 uur p/w)

Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. Heb jij een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen en heb je een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben? Heb je een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Waarom werken bij Perspektief?
Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het leven weer vorm te geven zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden perspectief.

Cliënten worden toe geleidt naar betaald of vrijwillig werk. Zij worden geholpen en ondersteund bij het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

Nieuwe medewerkers worden opgeleid middels ons on-boarding programma Route 23. Het doel van hiervan is om de nieuwe medewerker inzicht te geven in het proces en de te doorlopen stappen in de eerste 23 maanden van het dienstverband. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokken een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Wat jij als nieuwe collega van Perspektief krijgt!
Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ, schaal 45. Ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van ruim 8%. Onregelmatige diensten zijn een onderdeel van je functie, worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform cao GGZ onregelmatigheidstoeslag over.

Wat we van je vragen:
• Een afgeronde relevante HBO opleiding in de zorg, bij voorkeur Bachelor Social Work (MWD/SPH) of een vergelijkbare opleiding;
• Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef, ondernemerschap, verbinding, vertrouwen en vakmanschap;
• Ervaring in het werken vanuit een justitieel kader is een pré;
• Kennis van en ervaring met verslavings-, psychiatrische-, psychosociale- en financiële problematiek en beschik je over kennis van contextuele benadering en systeemtheorie;
• Kennis van en affiniteit met de doelgroep en een frisse en ambitieuze visie op zorgverlening.

Functieomschrijving
Als Persoonlijk Begeleider bied je hulpverlening en ondersteuning aan bewoners en cliënten van de locatie. Je geeft uitvoering aan het begeleidingsplan in samenwerking met collega’s, ketenpartners, de cliënt zelf en zijn of haar netwerk. Op de locatie verblijven cliënten met een psychiatrische en/of justitiële achtergrond, soms gecombineerd met cognitieve beperkingen of verslavingsproblematiek. Je draagt zorg voor rapportage in het cliëntdossier.

Informatie en solliciteren
Solliciteren kan direct! Mail je motivatiebrief en je cv naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Persoonlijk begeleider Anjerhof. Stuur je alleen een cv, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O via 015-2841000.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Woonbegeleiders m/v (1,5 fte totaal) voor de 24 uurs (crisis)opvang in het Westland aanpak huiselijk geweld

Wij zoeken per direct:

Woonbegeleiders m/v (1,5 fte totaal)
voor de 24 uurs (crisis)opvang in het Westland
aanpak huiselijk geweld

Ben jij een stevig mens met:
• een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen? Waarbij je beseft dat geven en ontvangen voor de groei van ieder mens net zo belangrijk is?
• een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg?
• een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben?
• een visie die gericht is op het werken aan herstel van mensen en meedoen in de maatschappij?

En heb je daarbij:
• Een afgeronde relevante MBO niveau 4 – opleiding.
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring.
• Kennis van hygiëne, kennis van en interesse in culturele aspecten, visie op dag- en leefstructuren bij volwassenen en ten aanzien van opvoeding van kinderen.
• Directief kunnen werken, grenzen stellen en regels handhaven.
• Stressbestendigheid, improvisatievermogen en een flexibele instelling is vereist.
• Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de leefomgeving van de cliënt voor het motiveren, stimuleren, instrueren en waar nodig begrenzen van cliënten en voor contact onderhouden met externe instanties.
• Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap?
• Ervaring in het werken met de methodieken Signs of Safety en/of Veerkracht is een pré.

Solliciteer dan direct!

De functie
In deze functie bied je hulpverlening en ondersteuning aan cliënten en hun systemen op een opvangvoorziening van Perspektief. Op de locatie wonen ook kinderen. Het doel is dat aan het eind van de begeleiding cliënten in staat zijn om persoonlijke veiligheid te vergroten door kennis van de cirkel van geweld en dat terugval in oude patronen wordt voorkomen met ondersteuning van eigen netwerk. In de hulpverlening wordt er gewerkt aan het (terug)krijgen van regie over het eigen leven, de relaties en de opvoeding van kinderen.

Het gaat om een zelfstandige positie, waarbij de medewerker het gezicht is van de organisatie voor de ketenpartners. Je bent bekend met aanpak huiselijk geweld, systeemgericht werken, sekse specifieke hulpverlening, intercultureel werken, registratie en rapportage.

De werkzaamheden
• Ondersteunen van de cliënt bij het behalen van zijn/haar doelen.
• Organiseren en uitvoeren van (re)creatieve activiteiten, thema-activiteiten en huisvergaderingen en het stimuleren van de cliënt tot deelname.
• Bevorderen van een prettig leefklimaat, zorgen voor de veiligheid en hygiëne in de opvang.
• Signaleren van mogelijke knelpunten over de directe begeleiding, ondersteuning en activering.
• Optreden bij calamiteiten en crisissituaties.
• Verwerken van cliëntrapportages.

Informatie en solliciteren
Perspektief werkt met de cao Sociaal Werk. Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 6 (min. € 2.219,- en max. € 3.176,- bruto op basis van 36 uur per week). Daarnaast biedt de CAO een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket middels het ‘Loopbaanbudget’ en het ‘Individueel Keuzebudget’. Uitgebreide informatie hierover vind je op: www.fcb.nl/welzijn/cao.

Mail je motivatiebrief en je cv naar vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Woonbegeleider 24 uurs opvang Westland. We vinden het belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een cv, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bea Carels, teammanager, via telefoonnummer: 015 – 284 10 00.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Persoonlijk begeleider voor 32-36 uur per wek t.b.v. Aanpak Huiselijk Gewels

Wij zoeken per direct:

Persoonlijk Begeleider (m/v) voor 32-36 uur

t.b.v. Aanpak Huiselijk Geweld

De functie

Als begeleider ben je verantwoordelijk voor het stoppen van Huiselijk Geweld. Je gaat zelfstandig in gesprek met het gezinssysteem (inclusief kinderen en netwerk). Gemiddeld ben je 6 maanden in een gezin aan het werk. Je onderhoudt daarbij nauwe contacten met het netwerk van de cliënten en externe hulpverleners en instanties. Je draagt bij aan hun vooruitgang op het gebied van wonen, werken en netwerk en pleegt interventies bij (dreigende) agressie. Je enthousiasmeert en stimuleert cliënten. Er wordt individueel gewerkt, echter elke casus wordt in teamverband besproken. Middels het begeleidingsplan werk je aan herstel & participatie. Ervaring met het opstellen, uitvoeren, evalueren en onderhouden van de begeleidingsplannen is dan ook een vereiste.

Het doel van de functie is dat je vanuit een professionele relatie met cliënten samen optrekt naar herstel en participatie. Je durft regie te nemen en luistert graag. Je bent echt geïnteresseerd en motiveert en stimuleert de cliënt en zijn of haar omgeving om vooruit te komen in het leven, waarbij de ontwikkeling van de cliënten altijd voorop staat. Wij bieden vrijwillige hulpverlening en werken nauw samen met Veilig Thuis, Jeugdbescherming West, Sociaal team en Jeugdteam in Delft.

Teamoverleg, intervisie en een aantal trainingen zijn verplicht. De werkdagen en -uren zijn in overleg flexibel in te delen.

De klantvraag staat bij Perspektief centraal; hierbij verwachten we dat je zo nu en dan in de vroege avonduren werkt. Integriteit en gedrevenheid zijn belangrijk voor het werk, evenals flexibiliteit met betrekking tot taak, inhoud en inzet. De begeleider is het visitekaartje naar cliënten, netwerk en de wijk.

 Ben jij een stevig mens met:

 • een gelijkwaardige basishouding in de omgang met anderen? Waarbij je beseft dat geven en ontvangen voor de groei van ieder mens net zo belangrijk is?
 • een rustig en geduldig karakter en ga je confrontatie niet uit de weg?
 • een groot hart voor mensen die het minder getroffen hebben?
 • een visie die gericht is op het werken aan herstel van mensen en meedoen in de maatschappij?

En heb je daarbij:

 • een afgeronde HBO opleiding in de zorg, bij voorkeur MWD/SPH, of een vergelijkbare opleiding;
 • ervaring in een soortgelijke functie en kennis van en ervaring met het werken met gezinnen waar huiselijk geweld een rol speelt en het doorbreken ervan;
 • ervaring in het werken met Signs of Safety (is een pre) evenals ervaring met crisisinterventie;
 • kennis van en ervaring met opvoedingsondersteuning, verslavings-, psychiatrische-, psychosociale- en financiële problematiek en beschik je over kennis van contextuele benadering en systeemtheorie;
 • een analytisch vermogen en ben je in staat om de hulpvraag te vertalen en te komen tot een interventie;
 • kennis van en affiniteit met de doelgroep en een frisse en ambitieuze visie op zorgverlening;
 • kennis van en ervaring met het uitlopen van huisverboden (geldt specifiek voor Delft);
 • verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap.

Solliciteer dan direct!

Voorwaarden

Onze voorkeur gaat uit naar fulltimer (36 uur), maar 32 uur is eventueel bespreekbaar.

Wij bieden een afwisselende functie in een positief veranderde omgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen. Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 8 (min. € 2.544,- en max. € 3.624,- bruto op basis van 36 uur per week). Daarnaast biedt de cao een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket middels het ‘Loopbaanbudget’ en het ‘Individueel Keuzebudget’.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bea Carels, telefoonnummer 015-2841000.

Jouw CV met gemotiveerde sollicitatie ontvangen wij graag via vacatures@perspektief.nl. Het heeft alleen zin om te solliciteren als je je volledig in het profiel herkent. Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen. De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.