Lid Raad van Bestuur

PerspeKtief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. PerspeKtief helpt hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Daarbij focussen zij op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. De zorgfilosofie van PerspeKtief is: goede nabije afgestemde zorg die met liefde gegeven wordt. Het werkgebied bevindt zich in de regio’s Haaglanden, Delft, Rotterdam/Rijnmond en Midden-Holland.

PerspeKtief biedt maatschappelijke ondersteuning, zorg en diensten die in de WMO zijn onderverdeeld in algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Stichting PerspeKtief is op zoek naar een

Lid raad van bestuur

De voorzitter en het lid van de raad van bestuur vormen een collegiaal samenwerkingsverband waarin de bestuurders gezamenlijk en ieder voor het geheel, verantwoordelijk zijn voor het door hen gevoerde bestuur. Het nieuwe lid raad van bestuur is een bestuurlijke gesprekspartner voor financiers van zorg (o.a. gemeenten, zorgverzekeraars en ministerie DJI) regionale samenwerkingspartners en interne stakeholders zoals OR en de cliëntenraad en uiteraard de medebestuurder c.q. raad van toezicht.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij op basis van bestuurlijke ervaring in staat is inhoudelijke zorg en welzijnsdiensten te relateren aan de financiële continuïteit van de organisatie en de transformatie kan leiden naar een gezonde bedrijfsvoering.

Klik hier voor de uitgebreide profielschets.

PerspeKtief laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan perspektief@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel op 020-7267270.