Samenwerken

Wij werken samen met het Leger des Heils, Veilig Thuis, Veiligheidshuis, via de Opvangatlas met alle landelijke vrouwenopvanginstellingen, Daklozenloket/JMO, Meldkamer HWW-zorg, politie, gemeente en GGD, GGZ, Veilig Thuis/LKHA, LEC (expertisecentrum EGG van de politie), Jeugdbescherming West (CIT), Huisverbodteam, Maatschappelijk werk, wijkteams, Omgangshuis, Daklozenloket/JMO, advocatuur/juristen, huisartsen en ziekenhuizen.

Terug naar Onze Diensten