Situationeel koppelgeweld

Situationeel koppelgeweld geeft het al goed weer, het is geweld tussen koppels dat in bepaalde situaties voorkomt. Dit geweld komt voort uit onmacht in een bepaalde situatie, zoals bijvoorbeeld tijdens een woordenwisseling. Wat begint als een gewone woordenwisseling loopt opeens volledig uit de hand. Je kunt hier ook wel spreken over niet goed ruzie kunnen maken.

Spanningen

Spanningen komen in iedere relatie voor en wanneer je dan als partners naar elkaar luistert, respect hebt voor elkaar en sociaal vaardig bent, komt het vanzelf wel weer goed. Alles wordt naar elkaar uitgesproken en je weet uiteindelijk hoe de ander erover denkt. Mensen die sociaal vaardig zijn, houden hierbij de regie in eigen hand en verliezen zich niet in de woordenwisseling.

Op het moment dat het niet lukt om naar elkaar te luisteren en je niet voldoende sociaal vaardig bent, verlies je de controle en de regie over jezelf. Meestal is dat “in het heetst van de strijd”. Dan kun je zomaar dingen zeggen of doen, waar je gelijk weer spijt van hebt. Maar dan is het al te laat want er is al van alles gezegd of je bent fysiek bezig geweest.

Situationeel koppelgeweld hoeft zich niet te herhalen en blijft het bij één keer. Merk je dat je vaker met dit geweld binnen jullie relatie wordt geconfronteerd, dan kan er binnen het gezin een overheersend gevoel van machteloosheid ontstaan. Dit betekent dat een of beide partners de regie iedere keer kwijtraakt tijdens een woordenwisseling en hierdoor kan het geweld toenemen.

Dit geweld komt niet alleen tussen partners voor, maar kan ook tussen ouders en hun kinderen voorkomen.

Typen partnergeweld

Binnen het partnergeweld kennen we verschillende typen van geweld. Wil je meer weten over de verschillende typen, lees dan verder op de volgende pagina’s:

Waar vind ik hulp?

Ben je het slachtoffer van huiselijk geweld? Heb je direct hulp nodig? Wil je met iemand praten? Neem dat contact op met ons Loket Huiselijk Geweld Perspektief via telefoonnummer 070 – 3925774.

Je kunt ook bellen met Veilig Thuis (0800 2000). Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op www.veiligthuis.nl.

Ben je in gevaar? Neem dan geen risico en bel direct met 112!

Voor een luisterend oor kun je bellen naar De Luisterlijn (0900 0767). De Luisterlijn is telefonisch 24/7 bereikbaar of via de chat op www.deluisterlijn.nl.