Stalking en Aware

Stalking (ook wel belaging genoemd) is iemand bewust stelselmatig lastigvallen, waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt. Het gaat vaak om onzichtbare en moeilijk te vatten terreur; een opeenstapeling van op zichzelf niet altijd strafbare gedragingen.

Voorbeelden stalking

Voorbeelden zijn achtervolgen, dreigen met geweld, ongewenste telefoontjes en berichten sturen of op naam van iemand anders dingen bestellen. Stalking kan thuis, elders en/of online plaatsvinden.

Persoonlijk alarmsysteem

Aware is een persoonlijk alarmsysteem voor mensen die te maken hebben met ernstige belaging (stalking) of bedreiging in hun relatie of thuis. Het betekent Abused Women Active Response Emergency. Het systeem bestaat uit een GPS, is 24 uur per dag actief en staat rechtstreeks in verbinding met de politie. Perspektief biedt begeleiding bij Aware. Hiervoor werken wij nauw samen met Veilig Thuis en politie. Om in aanmerking te komen voor Aware dien je minimaal 18 jaar te zijn; geprobeerd hebben om de bedreigingen te stoppen; bereid zijn om aangifte te doen tegen de pleger als je Aware gaat gebruiken en bereid zijn individuele hulpverlening te accepteren.

Waar vind ik hulp?

Ben je het slachtoffer van huiselijk geweld? Heb je direct hulp nodig? Wil je met iemand praten? Neem dat contact op met ons Loket Huiselijk Geweld Perspektief via telefoonnummer 070 – 3925774.

Je kunt ook bellen met Veilig Thuis (0800 2000). Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op www.veiligthuis.nl.

Ben je in gevaar? Neem dan geen risico en bel direct met 112!

Voor een luisterend oor kun je bellen naar De Luisterlijn (0900 0767). De Luisterlijn is telefonisch 24/7 bereikbaar of via de chat op www.deluisterlijn.nl.

Meer informatie

Lees de folder voor alle informatie: