Alexandra over haar overwinning op

de Belastingdienst

Alexandra

Heb je het ook gelezen? Op 3 juni 2019 publiceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties een artikel op rijksoverheid.nl, dat er een oplossing is gevonden voor huurders die begeleid wonen via een instelling en onterecht geen huurtoeslag hebben ontvangen of dit moesten terugbetalen. Wat je mogelijk niet weet is dat Stichting Perspektief voor een belangrijk deel bijgedragen heeft aan de totstandkoming van deze oplossing.

Wat je mogelijk niet weet is

Perspektief heeft bijgedragen

alt-text

De kwestie speelt al een tijdje. In 2016 stuurde de Belastingdienst een brief aan klanten bij Perspektief in Poeldijk. Het betrof een groep van 16 tot 18 huurders met een zorgindicatie. In de brief stond dat zij bij nader inzien geen recht hadden op huurtoeslag. Dat was schrikken! Want dat betekende dat deze klanten reeds ontvangen toeslag moesten terugbetalen, of op zijn minst dat hun budgetplan onder druk kwam te staan. Zoals dat soms gaat in zorgland, belandde de brief bij een deel van de ontvangers eerst op de grote stapel.

De begeleiding kreeg er lucht van

en er kon bezwaar worden ingediend

Ongemerkt verliep bij sommigen op die manier de bezwaartermijn. Gelukkig waren er ook klanten die met hun brief naar de begeleiding stapten. Chailinder (40) bijvoorbeeld. Hij legde het schrijven voor aan zijn begeleidster Naoual (30). En doordat de begeleiding er lucht van kreeg, kon er uiteindelijk een bezwaar worden ingediend op basis van zes nog openstaande ‘casussen’.

alt-text

De wet- en regelgeving was gevoelig voor interpretatie. De Belastingdienst betoogde dat de betreffende klanten een kortdurend huurcontract waren aangegaan met Perspektief. Hun contract was zorggerelateerd en de Belastingdienst interpreteerde dat als tijdelijk en vond om die reden dat de huurders geen aanspraak op huurtoeslag konden maken. De rechter concludeerde echter naar aanleiding van het bezwaar dat de Belastingdienst kritischer naar de overeenkomsten moest kijken, en rekening moest houden met de specifieke huuromstandigheden.

Aan sommigen was de

alt-text
alt-text

huurtoeslag al toegekend

Perspektief Poeldijk raakte ondertussen in een lastig parket. De ontstane situatie was lastig uit te leggen aan de huurders en soms verstoorde het de begeleidingsrelatie. Naoual: “Aan sommigen was de huurtoeslag al toegekend. Nu moest dat worden teruggedraaid en terugbetaald. In sommige gevallen waren er ook huurachterstanden ontstaan en dit kwam er bovenop. We moesten afwachten, roeien met de riemen die we hadden en omdat we zelf ook geen oplossing wisten, besloten we om de huurschulden gedurende de zaak te bevriezen”.


Vervolgens kwam dit alles in 2017 ter ore van adviseur Alexandra (42). Sinds 2013 werkt zij op het Bedrijfsbureau bij Perspektief en omdat de situatie haar onrechtvaardig overkwam, besloot zij zich erin te verdiepen. Zij dook in de wetgeving, liet zich informeren, zocht verbinding met deskundigen en andere instellingen en trok de conclusie die zij al had aangevoeld: de regelgeving liet te veel ruimte voor interpretatie. Er was behoefte aan nieuwe wetgeving.

We bleken niet de enigen
die er tegenaan liepen

Alexandra: “We bleken niet de enigen die er tegenaan liepen. De kwestie rondom het recht op huurtoeslag speelde bij meerdere organisaties. De Federatie Opvang was bovendien net begonnen om informatie over dit onderwerp in te winnen bij haar leden, dat sloot mooi aan”. Omdat de positie van Perspektief als verhuurder en zorgverlener te dicht op de praktijk zat, ging Alexandra op zoek naar een externe, onafhankelijke adviseur. “De externe adviseur is toen met de Federatie Opvang verdergegaan om het in de landelijke politiek te krijgen. Hierbij waren de casussen van Perpsektief het uitgangspunt”.

Het leidde tot kamervragen, overleg met ministeries en de Belastingdienst. Er werd een beroepsprocedure aangespannen bij de kantonrechter met de Belastingdienst als tegenpartij. De uitkomst was dat de Belastingdienst bakzeil moest halen. Alexandra, lachend: “Het was een bijzondere ervaring. De rechter snapte het belang van de zaak en met diens uitspraak creëerden wij nieuwe en belangrijke jurisprudentie voor andere proefprocessen. Landelijk gezien behaalden wij een groot succes dat bovendien breed werd uitgemeten in de media”.

Het was een bijzondere ervaring

Is daarmee de zaak opgelost? Deels. Er is een nieuw landelijk model Huurovereenkomst beschikbaar gekomen dat is goedgekeurd door de Belastingdienst en Ministeries. Deze overeenkomst kan worden gebruikt totdat er nieuwe wetgeving van kracht wordt waarin het recht op huurtoeslag voor deze specifieke doelgroep goed geregeld is. Het creëren en doorvoeren van nieuwe wetgeving is een lang proces, dat wel anderhalf tot twee jaar kan duren.

Maar de Belastingdienst moet vooruitlopend daarop de casussen waarin de huurtoeslag op basis van een verkeerde interpretatie van de huurovereenkomst werd afgewezen of teruggevorderd, opnieuw beoordelen. Maar dat is vooral een kwestie van tijd. Alexandra, desgevraagd: “Natuurlijk ben ik trots! Trots en blij dat we dit hebben kunnen organiseren voor onze cliënten en voor andere mensen in vergelijkbare posities. Ik ben blij dat we een oplossing hebben gevonden voor een landelijk probleem en dat het door de overheid goed op de kaart is gezet. Maar ik ben geen podiumwerker. Als ik vind dat ik gelijk heb dan ga ik door. Het was niet rechtvaardig en dan kan ik nogal vasthoudend zijn. Desondanks natuurlijk leuk om gelijk te krijgen”.

Desondanks natuurlijk

leuk om gelijk te krijgen

En in Poeldijk? Daar is deze overwinning op de Belastingdienst ook omarmd met een zucht van verlichting. Maar Chailinder is er nuchter onder: “Ik heb er niet zoveel van gemerkt. Ik krijg leefgeld en heb een budgetbeheerder. Misschien merk ik het als ik straks wat extra’s aanvraag. Het scheelt geld en ik probeer weer toe te werken naar zelfstandigheid. Over vijf jaar hoop ik schuldenvrij te zijn en dat mijn gezondheid weer op orde is. Ik wil terug naar mijn oude werkgever en mijn diploma halen om procesoperator te worden”.

Naoual: “De precieze terugkoppeling over de huurtoeslag moeten we nog krijgen maar we zijn blij dat het probleem wordt opgelost. Aan Chailinder kon ik het goed uitleggen. Voor anderen was het soms frustrerend”. Chailinder: “Ik heb de brief van de Belastingdienst op tijd aan Naoual gegeven en hoefde alleen maar een krabbeltje te zetten dat ik wilde meewerken.

We hebben een

goede samenwerking

In de bezwaarperiode hebben we er veel contact over gehad maar verder alleen maar op de achtergrond”. Over deze gang van zaken is Chailinder tevreden: “Mensen zonder begeleider hebben een groter probleem dan ik. Zonder Naoual zat ik in de knoop! We hebben een goede samenwerking”.