Woonhotel Schoonegge – Rotterdam

Perspektief is van mening dat kwetsbare burgers recht hebben op een eigen huis, betaalbaar en met zorg op maat dichtbij. De beschermde woonvorm voor cliënten in Schoonegge biedt een veilig tijdelijk thuis. Iedere cliënt wordt door Perspektief begeleid vanuit de overtuiging dat ieder mens de wens en mogelijkheid heeft te groeien in zelfstandigheid en participatie. Dat geldt zeker ook voor mensen die zonder goede zorg en aandacht niet zelfstandig zouden kunnen wonen. We sluiten niemand uit. Zorg en toezicht 24 uur per dag, door professionele hulpverleners en studenten die van betekenis zijn op het vlak van welzijn, zorg voor elkaar in een participatie¬maatschappij. Het zal voor cliënten die na het wonen in Schoonegge uitstromen in de wijk, een thuisbasis blijven om op terug te vallen. Zorg en behandeling is in handen van Perspektief in samenwerking met ketenpartners.

Aanpak

Met de realisatie van het Woonhotel voorziet in de missie van Perspektief: het voorkomen en terugdringen van langdurige dak- en/of thuisloosheid. Het bieden van een woning waar de cliënt gezamenlijk met de begeleiders, ketenpartners, eigen netwerk en de buren (lotgenoten) kan werken aan het stabiliseren van de problematiek, het opbouwen dan wel het versterken van het netwerk en het oppakken van een zinvolle dagbesteding of (on)betaald werk. Het Woonhotel is gericht op het versterken van de cliënt zodat hij/zij weer volledig zelfstandig kan wonen in een eigen (huur)woning en op Perspektief kan terugvallen indien dat nodig is.

Zorgaanbod

In het Woonhotel bieden wij begeleide- en beschermde woonvormen; huisvesting voor studenten en huisvesting voor economisch daklozen. Wij bieden preferente zorg in de wijk Charlois maar bieden ook zorg in de overige wijken van Rotterdam. Voor dit zorgaanbod werken wij samen met Middin, Laurens, Buurtzorg, Stichting Ontmoeting, IVA en Profila Zorg.

Meer weten over Woonhotel Schoonegge?

Bel met 010 - 2696700 voor het maken van een afspraak of om langs te komen op ons adres aan de Schoonegge 62A in Rotterdam. Mailen is ook mogelijk: aanmeldingrotterdam@perspektief.nu

Terug naar Onze Diensten